Omstillingene i energimarkedet

Dansk vindpark
Doktoravhandlingen til Evangelos Kyritsis består av fire kapitler som fokuserer på markedene for elektrisitet, olje og fornybar energi. Foto: Dansk vindpark (wikimedia.org).
Disputas

7. mai 2018 11:25

Omstillingene i energimarkedet

Evangelos Kyritsis disputerer for doktorgraden ved NHH 23. mai 2018 med avhandlingen «Energy Markets in Transition: Renewables, Bounds and Uncertainty: An Econometric Approach».

Avhandlingen består i empiriske studier av de pågående omstillingene i energimarkedet. Den har fire frittstående kapitler som fokuserer på markedene for elektrisitet, olje og fornybar energi.

Evangelos Kyritsis disputerer for doktorgraden ved NHH 23. mai 2018
Evangelos Kyritsis disputerer for doktorgraden ved NHH 23. mai 2018.

Det første kapittelet ser på effektene av sol- og vindkraftproduksjon på elprisene i Tyskland. Forfatterne konkluderer med at solkraftproduksjon minsker volatiliteten i elpriser ved å nedskalere bruken av kraftproduksjon fra kraftverk som tidligere ble brukt ved høy belasting. Vindkraftproduksjon, på den andre siden, øker volatiliteten ved å minske fleksibiliteten i markedet. Kapittelet er skrevet sammen med Jonas Andersson og Apostolos Serletis og er publisert i Energy Policy.

Det andre kapittelet undersøker dynamiske effekter mellom oljemarkedet og tre finansielle markeder i hvert av de G7-landene samt Norge. Her finner forfatterne signifikante effekter, og den lange perioden med nullrente etter finanskrisen styrker, og til og med introduserer, nye effekter. Kapittelet er skrevet sammen med Apostolos Serletis og er publisert i Research in International Business and Finance.

I kapittel tre undersøker forfatterne hvordan oljeprissjokk og usikkerhet i oljepriser påvirker avkastningen på aksjer i bedrifter som driver med fornybar energi. Totalt sett konkluderer de med at sektoren er motstandskraftig mot usikkerhet i oljeprisen og at positive og negative prissjokk påvirker aksjeavkastning symmetrisk. Kapittelet er skrevet sammen med Apostolos Serletis.

Det fjerde kapittelet studerer den dynamiske sammenhengen mellom priser på olje og andre energiressurser ved å bruke tester for Granger-kausalitet. Forfatterne identifiserer en ikke-lineær dynamisk effekt og konkluderer med at energipriser avhenger mer av hverandre i halen (ekstremverdier) av den betingete fordelingen enn i de mer sentrale kvantilene. Kapittelet er skrevet med Jonas Andersson.

Veileder:

Professor Jonas Andersson, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Karl Borch Aud., NHH, 23. mai 2018
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The impact of renewable energy on EEX electricity prices – implications for market design and regulation

Bedømmelseskomiteen:

Professor Mette Bjørndal (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH
Professor Anne Neumann, Universitetet i Potsdam og gjesteforeleser ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH
Professor Sjur Westgaard, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU

Om kandidaten:

Evangelos Kyritsis har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Kyritsis har en mastergrad i Energy, Natural Resources and the Environment (ENE) fra NHH i 2014. Han har også en mastergrad i Business Economics and Management fra The International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies. Han har bachelorgraden fra Aristotle University of Thessaloniki, Hellas.