Prismåling og forbrukeratferd

Dollar chinese currency
I det andre kapitlet i Serhat Ugurlus avhandling, analyserer han og medforfatterne om den kinesiske valutaen (renminbi) i 2011 var underpriset mot amerikanske dollar.
Disputas

12. juni 2018 10:26

Prismåling og forbrukeratferd

Serhat Ugurlu disputerer for doktorgraden ved NHH 25. juni 2018 med avhandlingen «Essays in Economic Measurement and Consumer Behavior».

Serhat Ugurlu
Serhat Ugurlu, PhD-kandidat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Avhandlingen omhandler metoder for måling av priser og analyse av konsumentadferd. Fokus for alle kapitlene er teoribasert empiri - teoribaseringer er nødvendig for å sikre velferdskonsistente tolkninger av resultater.

I det første kapitlet utvikler Ugurlu en ny metode for å evaluere hvordan konsumenter responderer på endringer i priser og inntekt. Metoden er designet for å finne best mulige estimater for konsumenters respons som korresponderer med kjerneteorier vi har på konsumadferd. Metodens anvendbarhet illustreres ved bruk av et nasjonalt datasett på husholdsnivå.

Det andre kapitlet eksemplifiserer hvorfor nøyaktig prismåling er viktig ved å studere om kinesisk renminbi (RMB) var undervurdert mot amerikanske dollar i 2011. Sammenhengen mellom forskningsspørsmålet og prismålingene kommer fra en dyp sammenheng mellom internasjonale mål for priser (såkalte PPP mål) og er en velkjent metode for evaluering av valutavurdering. Kapitlet konkluderer med at det ikke finnes empirisk støtte for den påståtte undervurderingen av Kinas valuta. Denne konklusjonen er robust i forhold til alternative modeller og PPP-justeringer.

Det tredje kapitlet kombinerer analyse av konsumentadferd og prisnivå-målinger. Ugurlu og medforfatterne fokuserer eksplisitt på å utvikle alternative metoder for å finne mål på aggregert prisnivå når konsumenter har ulike preferanser. De utvikler en metode som er konsistent med økonomisk teori, selv når preferanser er ulike. Metoden er også konsistent med foretrukne aksiomatiske egenskaper. Eksempler på aggregerte data som kan oppnås ved bruk av den nye metoden er vist gjennom anvendelse av metoden på nasjonale data på husholdsnivå for tre land.

Veiledere:

Professor Ingvild Almås (hovedveileder) ved Institutt for samfunnsøkonomi (NHH) og IIES ved Stockholm University

Professor Thomas F. Crossley, University of Essex

Tid og sted:

Jebsen-senteret (NHH), 25. juni 2018

Prøveforelesningen starter klokken 14:15 og disputasen klokken 16:15

Tema for prøveforelesning:

Consumer demand - Theoretical predictions and empirical evidence based on disaggregated data

Bedømmelseskomiteen:

Professor Gernot Doppelhofer (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Professor Ian Crawford, University of Oxford

Professor Marcel Timmer, University of Groningen

Om kandidaten:

Serhat Ugurlu har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Han har både bachelor- og mastergraden i samfunnsøkonomi fra Koc University i Istanbul.

Kontakt:

Serhat.Ugurlu@nhh.no