Får ros for utdanningskvaliteten

Studenter
– Tilbakemeldingene fra studentene er at studietilbudet ved NHH er faglig motiverende og inspirerende. Mye av årsaken til dette tror jeg er det grundige kvalitetsarbeidet vi gjør, sier prorektor Linda Nøstbakken. Foto: Silje Katrine Robinson
NHH Av Øyvind Torvund

2. juli 2018 09:31

Får ros for utdanningskvaliteten

NHH er best i klassen på utdanningskvalitet, viser NOKUT-tilsyn.

NOKUT har gjennomført et pilotprosjekt der syv vitenskapelige høyskoler frivillig har gått med på tilsyn av det systematiske kvalitetsarbeidet med studiene de tilbyr. Tidligere denne måneden ble resultatene for fire av høyskolene offentliggjort, men ingen av disse fikk godkjent.

Faglig oppdatert

Denne uken kom det foreløpige resultatet for NHH. Konklusjonen fra den sakkyndige komiteen som har gjennomført tilsynet er klar: Høyskolen får godkjent på alle punkter. NOKUT-styret gjør endelig vedtak i oktober.

 – Tilbakemeldingene fra studentene er at studietilbudet ved NHH er faglig motiverende og inspirerende. Mye av årsaken til dette tror jeg er det grundige kvalitetsarbeidet vi gjør. Studietilbudet ved NHH skal hele tiden være faglig oppdatert, og da er det avgjørende å lytte til innspill fra både ansatte og studenter i tillegg til resultater fra undersøkelser vi selv og andre gjennomfører, sier prorektor Linda Nøstbakken.

– Solid kvalitetsarbeid

NOKUT har vurdert arbeidet med bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon, masterprogrammet i regnskap og revisjon og PhD-programmet. Dette er noen av konklusjonene i rapporten.

  •  NHHs kvalitetsarbeid er klart forankret i en strategi, hvor kvalitetsarbeidet skal bidra til at høyskolen når de strategiske målene de har satt for utdanningsvirksomheten.
  •  Kvalitetsarbeidet er solid forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer, og det eksisterer en solid kvalitetskultur ved NHH. Komiteen vil særlig trekke frem medbestemmelse og medvirkning på alle nivåer, både blant ansatte og studenter.
  •  NHH foretar systematisk innhenting av informasjon fra mange og varierte kilder (både interne og eksterne). Institusjonen har tydelige rutiner og ansvarsbeskrivelser for informasjons- og datainnhenting (evalueringer) på kurs-, program- og kursporteføljenivå og dessuten tydelige rutiner for varsling. Datagrunnlaget er meget solid og variert.
  •  Komiteen har sett flere eksempler på at NHH anvender kunnskap fra kvalitetsarbeidet til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Institusjonen har blant annet identifisert behov for mer vektlegging av studentaktive læringsformer i undervisningen etter å ha sammenstilt informasjon fra kursevalueringer, Studiebarometeret og arbeidsmarkedsundersøkelsen.

Tidligere denne måneden kom også resultatet fra Forskningsrådets evaluering av samfunnsvitenskapelig forskning. Her var konklusjonen at NHH har fagmiljø og forskningsgrupper i verdensklasse. Som eneste institusjon fikk NHH toppscore både på samfunnsøkonomi og økonomi- og administrasjon.

 – På NHH er vi opptatt av kvalitet. Resultatene fra disse eksterne evalueringene viser at NHH ligger i front både på forskning og utdanning. Det gir motivasjon til å jobbe videre for enda høyere kvalitet i både utdanning og forskning, sier Nøstbakken.

Les også:

NHH-studenter er mest fornøyd i landet

Tidligere masterstudenter fra NHH er mest fornøyd med studiets relevans for arbeidslivet, viser en ny undersøkelse fra NIFU.