Toppkarakter for forskningen

nhh
Ved NHH er forskningsproduksjonen og den vitenskapelige kvaliteten på et eksellent nivå, heter det i Forskningsrådet beskrivelse. – Vi fortsetter med den høye ambisjonen om at NHH skal ha forskning på internasjonalt toppnivå og legger listen enda høyere for oss selv neste gang, men akkurat nå kan vi ta sommerferie og nyte en vel gjennomført evaluering, sier prorektor for forskning ved NHH, Kenneth Fjell.
NHH Av Sigrid Folkestad

20. juni 2018 12:52

Toppkarakter for forskningen

NHHs forskning er i verdensklasse. Den vitenskapelige standarden beskrives som «excellent» og får toppkarakteren 5 av internasjonale fagkomiteer. Kun åtte andre samfunnsvitenskapelige institusjoner får samme karakter.

Forskningsrådet har evaluert samfunnsvitenskapelige fagmiljøer ved totalt 34 institusjoner. Hvor godt har forskerne publisert? Hvor sterke er forskningsgruppene og de internasjonale fagnettverkene?

Evalueringen viser at NHH treffer på alle punkter.

Mange vurdert, få nådde opp

Ved NHH er forskningsproduksjonen og den vitenskapelige kvaliteten på et eksellent nivå og helt på linje med NHHs strategiske mål.

k fjell
Kenneth Fjell, prorektor for forskning ved NHH.

Slik oppsummerer fagkomiteen tingenes tilstand på NHH. Prorektor for forskning ved NHH, Kenneth Fjell, er svært fornøyd med komiteens beskrivelse av NHHs fagmiljø.

– Dette gleder vi oss stort over. Det ligger mange år med hardt arbeid bak et slikt resultat, og jeg vil gjerne berømme alle involverte på NHH. Et viktig moment er at NHH oppnår toppskår i begge disiplinene (økonomi og økonomisk-administrativ) hvor vi ble evaluert. Vi fortsetter med den høye ambisjonen om at NHH skal ha forskning på internasjonalt toppnivå og legger listen enda høyere for oss selv neste gang, men akkurat nå kan vi ta sommerferie og nyte en vel gjennomført evaluering.

«Outstanding»

Komiteen beskriver NHHs fagmiljø videre:

Så vel som å etablere en sterk forskningskultur, har NHH hatt stor suksess med å implementere flere tiltak for å fostre forskning på høyt nivå. Basert på publikasjonene som er med i evalueringen, er tidsskriftene på høyeste vitenskapelig nivå internasjonalt og gir svært god synlighet internasjonalt. De vitenskapelige artiklene er «outstanding» og i høyeste grad originale.

Samfunnsvitenskapelig forskning

34 institusjoner har deltatt i Forskningsrådets evaluering av norsk samfunnsvitenskapelig forskning. NOKUT og Forskningsrådet samarbeidet om en evaluering av samspillet mellom forskning og utdanning, og denne omfatter de 10 institusjonene som både har deltatt i NOKUTs og Forskningsrådets evalueringer.

Forskningsrådet sier selv at kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forsking jevnt over er god. Det er likevel få institusjoner som får toppkarakter. Oslo og Bergen står fram som de sterkeste miljøene innenfor fagfeltet sett under ett. Særlig innenfor sosialantropologi og samfunnsøkonomi, finnes det ganske mange høyt presterende forskergrupper.

Følgende ni fagmiljøer får toppskår fra de internasjonale forskerkomiteen:

Økonomi, NHH
Økonomi, UiO
Sosiologi, UiO-JUS
Sosiologi, UiO-SV
Sosialantropologi, UiB
Sosialantropologi, UiO
Økonomisk-adm., BI
Økonomisk-adm., NHH
Statsvitenskap, PRIO

Fem forskningssentre til topps

Forskningsrådet evaluerte også forskningssentrene ved institusjonene. Totalt ble 136 sentre undersøkt. Kun 22 av dem fikk toppkarakter. Ved NHH er det hele fem grupper som trekkes frem som eksellente og dermed får toppskår.

– En stor andel av sentrene ved NHH oppnår toppkarakter i evalueringen. Vi er veldig fornøyd med at forskningssentrene utmerker seg så sterkt. NHH har satset på senterordningen, og det er motiverende å se at det det gir så gode resultater, sier Kenneth Fjell.

Centre for Service Innovation (CSI)

This well-organised group demonstrates very good scientific quality that is evidenced through the quality of its publications, by the mobility of the research staff it has trained, and through the impact of its work on practice.

CELE

This is an excellent research group that also has a documented, excellent societal impact.

Centre for Corporate Finance

CFF is one of the leading groups in corporate finance in Scandinavia. Its ambition isto become a leading group in Europe, and CFF is well-positioned to achieve this in the years to come.

The Choice Lab

TCL is exemplary in how a strong research environment can generate international visibility and achieve excellent scientific and societal impact.

FOCUS

The scientific quality is of a very high level, documented in publications with high international visibility. The research group's topic is at the very core of Economic-Administrative research and, thus, contributes substantially to the overall profile of NHH in this domain.

– NHH har flere andre sterke sentre som også har blitt evaluert av Forskningsrådet. Samtlige av dem ble evaluert til nest høyeste nivå med karakter 4. Det lover svært godt for fremtiden, og jeg ganske sikker på at også flere av disse vil oppnå vurderingen «excellent» i årene som kommer, sier dekan Kenneth Fjell.