Ny PhD: Ruteplanlegging

postkasser
I en ny doktoravhandling ved NHH, tar kandidaten for seg viktige ruteplanleggingsproblemer, slik som planleggingen av distribusjon av pakker hos Posten eller Bring. Foto: wikimedia.org
Disputas

17. januar 2018 08:57

Ny PhD: Ruteplanlegging

Seyed Mostafa Mirhedayatian disputerer for doktorgraden ved NHH 30. januar 2018 med avhandlingen «Contribution to rich vehicle routing problems».

Denne avhandlingen tar for seg viktige ruteplanleggingsproblemer, slik som planleggingen av distribusjon av pakker hos Posten eller Bring.

Seyed Mostafa Mirhedayatian
Seyed Mostafa Mirhedayatian, stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Første del, som er avhandlingens hoveddel, introduserer en ny modell knyttet til lokaliseringen av omlastingspunkter for distribusjon utenfor byene. Matematisk formulering og løsningsmetodikk blir diskutert. Den andre delen tar for seg bruken av ruteplanleggingsmodeller i evalueringen av ulike elbilfordeler.

I kapittel to introduserer og definerer Mirhedayatian en ny matematisk modell som spesielt fokuserer på synkroniseringen mellom ulike kjøretøy i leveringskjeden fra depot til kunde. Modelleringen av synkronisering kan brukes i mange lignende problemer. Han foreslår en løsningsteknikk som dekomponerer problemet i tre ulike faser: 1) valg av omlastingspunkter, 2) tilordning av kunder til disse og til slutt 3) en metode for å levere til kundene fra omlastingspunktene.

Kandidaten presenterer numeriske resultater for metodene, og han foreslår tre datadrevne metoder for å forenkle modellene. Numerisk testing viser at disse hjelper for å finne bedre løsninger. I kapittel 6 diskuterer han hvordan modellene i avhandlingen kan utvides for å dekke andre lignende planleggingsproblemer.

Kapittel 7 er en del av en artikkel skrevet med Shiyu Yan, publisert i Transportation Research Part D; Transport Environment. Her foreslår forfatterne et rammeverk som kombinerer en optimeringsmodell (i dette tilfellet en ruteplanleggingsmodell) med en økonomisk analyse for å evaluere effekten av ulike politiske virkemidler for fremme av elektriske kjøretøy.

Veiledere:

Professor Stein W. Wallace (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH
Førsteamanuensis Mario Guajardo, Institutt for foretaksøkonomi, NHH
Professor Teodor Gabriel Crainic, University of Quebec at Montreal, Canada

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 30. januar 2018
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Maritime Inventory Routing: Status og utfordringer

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Sigrid Lise Nonås (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH
Associate professor Walid Klibi, KEDGE Business School
Førsteamanuensis Arild Hoff, Molde University College

Om kandidaten:

Seyed Mostafa Mirhedayatian har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Han har mastergrad i Industrial Engineering fra Qazvin Islamic Azad University (2009) og bachelorgrad fra Mazandaran University of Science and Technology, begge universiteter i Iran.

Kontakt:

Seyed.Mirhedayatian@nhh.no