Skal vurdere energiaksjer i Oljefondet

Øystein Thøgersen
NHH-rektor og professor Øystein Thøgersen leder ekspertgruppen som skal vurdere Oljefondets investeringer i olje og gass. Foto: Siv Dolmen
Av Sigrid Folkestad

13. februar 2018 14:15

Skal vurdere energiaksjer i Oljefondet

Bør Oljefondet kutte investeringer i olje og gass for å redusere oljeprisrisikoen? En ekspertgruppe ledet av NHH-rektor Øystein Thøgersen skal vurdere om fondet skal ut av energiaksjer.

I november i fjor mottok Finansdepartementet et råd fra Norges Bank om å ta olje- og gassektoren ut av referanseindeksen for aksjer i SPU. Rådet fra Norges Bank sendes denne uken ut på offentlig høring.

Her skriver Norges Bank:

«Et spørsmål som har vært drøftet tidligere, er om sårbarhetene i norsk økonomi for at varig fall i oljeprisene kan reduseres ved å vri sammensetningen av fondet vekk fra investeringer hvor avkastningen svinger i takt med oljeprisen. () Vi konkluderer i dette brevet med at sårbarheten i statens formue for et varig fall i prisene på olje og gass vil reduseres dersom fondet ikke investeres i olje- og gassaksjer, og gir råd om å ta slike aksjer ut av fondets referanseindeks» (Kilde: Norges Bank).

Hva er status for norsk økonomi?

Professor Øystein Thøgersen ved Institutt for samfunnsøkonomi mener norsk økonomi går bedre enn mange hevder. Se hvorfor i videoen.

I dag sier finansminister Siv Jensen følgende:

– Regjeringen ønsker et bredt beslutningsgrunnlag. Saken skal utredes på en god og grundig måte, slik praksis er for alle viktige veivalg i forvaltningen av fondet.

Ekspertgruppen som Finansdepartementet har oppnevnt, skal vurdere om SPU bør kunne investere i energiaksjer. Gruppen vil bli ledet av Øystein Thøgersen, professor og rektor ved Norges Handelshøyskole. Øvrige medlemmer i gruppen vil være sjeføkonom Harald Magnus Andreassen og tidligere administrerende direktør Olaug Svarva, som er blant annet er utdannet autorisert porteføljeforvalter fra NHH.

Ifølge mandatet skal ekspertgruppen blant annet vurdere: 

  • Hva som er et hensiktsmessig formuesperspektiv å legge til grunn for å vurdere investeringer i energiaksjer i SPU
  • Sammenhengen mellom verdsettingen av energiaksjer og prisene på olje og gass, på kort og lang sikt
  • Hvilken betydning en ev. redusert eksponering mot energisektoren vil kunne få for forventet avkastning og risiko i SPU på kort og lang sikt