NHH-studier gir gode jobbmuligheter

Snorre Storset, Nordea, studenter
– For å gjøre studiene mest mulig relevante har vi tett kontakt med næringslivet. Vi har blant annet næringslivsledere inne som gjesteforelesere på jevnlig basis og mange spennende bedrifter bidrar med case i en rekke fag, sier prorektor Linda Nøstbakken. Dette bildet er fra NHH Forum 2017 der administrerende direktør Snorre Storset i Nordea var foredragsholder.
NHH Av Øyvind Torvund

5. februar 2018 11:01

NHH-studier gir gode jobbmuligheter

Studiene på NHH er yrkesrelevante og gir gode jobbmuligheter. Det er tilbakemeldingene fra studentene i den nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret.

31.000 studenter har svart på den nasjonale undersøkelsen, som blir gjennomført av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Studentene blir spurt om hvordan de oppfatter blant annet læringsmiljø, undervisning, medvirkning og studiets yrkesrelevans.

Over gjennomsnittet

NHH kommer svært godt ut på de fleste kategoriene, sammenlignet med andre utdanningsinstitusjoner som tilbyr tilsvarende studieprogrammer. Aller best gjør NHH det på yrkesrelevans. På en skala som går fra null til fem får NHH her 4,6 blant bachelorstudentene og 4,5 blant masterstudentene. Gjennomsnittet for sektoren er på 4,1.

– På NHH legger vi stor vekt på å tilby en utdanning som er relevant for arbeidslivet. Den siste arbeidsmarkedsundersøkelsen viste også at tre av fire studenter får jobb før de er ferdige med studiene. Dette viser at NHH-studier er et trygt valg for dem som ønsker å komme raskt i jobb, sier prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken.

Nylig viste også en undersøkelse fra NIFU at tidligere masterstudenter fra NHH er mest fornøyd med studiets relevans for arbeidslivet.

På spørsmålet om hvor godt samarbeidet er med næringslivet gjør NHH det spesielt bra i undersøkelsen.

– For å gjøre studiene mest mulig relevante har vi tett kontakt med næringslivet. Vi har blant annet næringslivsledere inne som gjesteforelesere på jevnlig basis og mange spennende bedrifter bidrar med case i en rekke fag. Tilbakemeldingene fra studentene har vært svært gode på dette, sier Nøstbakken.

Studiene inspirerer

Studentene har også svart på hvor inspirerende studiene er. Også her kommer NHH godt ut.

– Det å studere ved NHH skal gi deg en fin miks av teori og praksis. At studiene oppleves som engasjerende, utfordrende og faglig motiverende er vi glade for. Samtidig må ikke dette bli en sovepute, vi må hele tiden fornye oss for å være relevante for studentene, sier Nøstbakken.

Se alle tallene fra undersøkelsen på Studiebarometeret.no.

Les også:

Opplever studiene som inspirerende

Faglig motiverende og inspirerende. Det er studentenes beskrivelse av studieprogrammene ved NHH, viser nasjonal undersøkelse.