NHH-studenter er mest fornøyd i landet

Immatrikulering
NIFUs rapport «Kompetanseutnyttelse blant mastere to–tre år etter eksamen» (2018) viser hvordan nyutdannede mastere klarer seg i arbeidslivet og om kompetansen er relevant. Bildet er fra NHHs immatrikulering i 2016, der Direksjonsmusikken underholdt.
NHH Av Sigrid Folkestad

1. februar 2018 12:40

NHH-studenter er mest fornøyd i landet

Tidligere masterstudenter fra NHH er mest fornøyd med studiets relevans for arbeidslivet, viser en ny undersøkelse fra NIFU.

NIFUs rapport «Kompetanseutnyttelse blant mastere to–tre år etter eksamen» (2018) viser hvordan nyutdannede mastere klarer seg i arbeidslivet og om kompetansen er relevant. Dette er resultater fra en spørreundersøkelse blant de som var ferdig med en mastergrad eller tilsvarende i 2014.

Fire brede fagfelt

Rapporten omhandler mastere innenfor humanistiske og estetiske fag, økonomisk-administrative fag, naturvitenskapelige og tekniske fag og samfunnsfag og juridiske fag.

Som NIFU sier i rapporten; relevans av høyere utdanning et av de viktigste målene for dagens utdanningspolitikk, både i Norge og Europa.

Derfor er spørsmålet om hvordan kandidatene opplever studiets relevans en svært viktig del av undersøkelsen.

 

Starten på noe stort

Nær 99 prosent av studentene får relevant jobb når de er ferdig utdannet. Kanskje ikke så rart at NHH ligger i søkertoppen i Norge?

Men det er ikke bare studiet i seg selv som er viktig når kandidatene vurderer dette. Kandidatenes vurdering av relevans er avhengig av hvilket lærested de studerte ved.

Ferdigheter i jobb

Mest fornøyd med utdanningens relevans er kandidatene som er uteksaminert fra NHH. Tidligere NHH-studenter er også de som i størst grad opplever at de får utnyttet kunnskaper og ferdigheter i jobb.

Dette er prorektor for utdanning ved NHH, Linda Nøstbakken, svært glad for. I et intervju med Khrono torsdag denne uken sier hun følgende:

– Gjennom alt vi byr på av utdanning har vi fokus på relevans, og vi forsøker å få inn den virkelige verden i klasserommet. Det er hyggelig at studentene melder tilbake at de er fornøyde med det.

 

Internasjonal karriere med mening

Praktikant i UNICEF, Karoline Aadland, kombinerer NHH-utdanningen med utviklingsarbeid i Kenya og Malawi. – Du kan faktisk gjøre karriere av å hjelpe andre, sier hun.

 

Generelt finner studien:

  • Kvinner med mastergrad har klart lavest arbeidsledighetsrisiko to–tre år etter eksamen
  • Ledigheten er høyere blant mastere i humanistiske og estetiske fag og mastere i natur- og realfag
  • Situasjonen for realistene blitt forverret de siste årene
  • Nyutdannede mastere i økonomisk-administrative fag var blant dem som ikke opplevde økt arbeidsledighet. Dette er fortsatt en gruppe med svært god arbeidsmarkedssituasjon
  • Arbeidsledigheten i dette fagfeltet er høyere for personer med utdanning på bachelornivå enn for personer med utdanning på masternivå.