Almås på regjeringens konferanse om ulikhet

Ingvild ALmås
Ingvild Almås forsker på inntektsulikhet og er professor ved Norges Handelshøyskole og fast ansatt forsker ved Institutet för internationell ekonomi (IEES) ved Stockholms Universitet. Foto: Odd Mehus
Av Sigrid Folkestad

16. august 2018 14:37

Almås på regjeringens konferanse om ulikhet

I dag holder Erna Solberg og regjeringen en konferanse om sosial bærekraft og ulikhet. Professor Ingvild Almås er en av flere profilerte forskere som skal innlede.

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om sosial bærekraft og hvordan vi reduserer forskjeller. Sentrale spørsmål i meldingen blir hvordan vi forebygger utenforskap, fattigdom og ulikhet. I den anledning inviterer regjeringen til en konferanse hvor disse temaene settes på dagsordenen, heter det i presseinvitasjonen

Ingvild Almås forsker på inntektsulikhet og er professor ved Norges Handelshøyskole og fast ansatt forsker ved Institutet för internationell ekonomi (IEES) ved Stockholms Universitet.

Ulikheten i Norge økt noe siden midten av 1980-tallet. Mange forhold har bidratt til denne utviklingen, herunder globalisering og ny teknologi. I Norge kan også høy innvandring ha bidratt til noe større ulikhet.

Regjeringen inviterer til konferanse 21. august 2018 hvor disse problemstillingene blir satt på dagsordenen. Målet er å få frem viktige perspektiver og innspill til stortingsmeldingen.

Fra regjeringen deltar statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, kulturminister Trine Skei Grande, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og arbeidsminister Anniken Hauglie.

Hele konferansen vil bli sendt på nett-TV.