Knuser myter om finans

– Det er på tide å ta livet av mytene om finans som en dårlig karrierevei for kvinner, sier den tidligere NHH-studenten, Charlotte Wallem Rakner. Hun tok turen til NHH for å snakke til potensielle kvinnelige masterstudenter i finans. Foto: Helge Skodvin
– Det er på tide å ta livet av mytene om finans som en dårlig karrierevei for kvinner, sier den tidligere NHH-studenten, Charlotte Wallem Rakner. Hun tok turen til NHH for å snakke til potensielle kvinnelige masterstudenter i finans. Foto: Helge Skodvin
Av Ove Sjøstrøm

16. april 2018 11:41

Knuser myter om finans

Kvinner velger bort yrker innen front-finans. Bare tre prosent av arbeidsstokken innen disse yrkene er kvinner.

– Det er på tide å ta livet av mytene om finans som en ufordelaktig karrierevei for kvinner, sier den tidligere NHH-studenten Charlotte Wallem Rakner. Hun tok turen til NHH for å snakke til potensielle kvinnelige masterstudenter i finans.

Rakner jobber i dag med corporate finance i PwC, og har tidligere jobbet for statens investeringsselskap i aktive eierfond, Argentum. Hun er også grunnlegger og styreleder i Young Finance som skal fremme Bergen som finansby, spesielt blant fremtidige næringslivsledere.

– Noen tror finans handler om kortsiktig gevinst. Og noen tror at finans ikke er samfunnsnyttig, sier finansforsker Jøril Mæland, som hadde invitert kvinnelige studenter til front-finans-treff på NHH.
– Noen tror finans handler om kortsiktig gevinst. Og noen tror at finans ikke er samfunnsnyttig, sier finansforsker Jøril Mæland, som hadde invitert kvinnelige studenter til front-finans-treff på NHH. Foto: Helge Skodvin

MYTER OM FINANS

Det har snart gått fem år siden Rakner leverte masteren ved NHH. Deretter gikk hun rett inn i en mannsdominert verden. Hun ønsker seg flere kvinner inn på masterstudiet i finans.

– Det er viktig fordi kjønnsfordelingen på finansstudiet hos NHH gjenspeiles i arbeidslivet.

– Hvorfor er det så få kvinner som velger din karrierevei?

– Jeg tror det er flere grunner til det. En av grunnene er at det eksisterer en del myter om finansbransjen, blant annet at den er preget av mye testosteron og tøft arbeidsmiljø, sier Rakner og slår fast:

– Det er ikke slik lenger. Fremtidens finansbransje er en realitet, og den krever helt andre kvaliteter. Nå er det teknologiforståelse, kommersiell innsikt og lederevner som gjelder, og her har kvinner mye å bidra med. Dessuten er bransjen full av spennende muligheter for kvinner som vil noe. Men dessverre er det fremdeles en mannsdominert arena.

STERK MOTIVASJON

Tallenes tale er klare når det gjelder kvinneandelen innen yrker i front-finans. Nesten ingen kvinner velger å bli aksjemeglere, analytikere eller å jobbe innen corporate finance. Kvinner utgjør kun tre prosent av arbeidskraften i disse yrkene, ifølge en undersøkelse fra Verdipapirforetakenes forbund fra 2016.

Men undersøkelsen viser også noe annet: Kvinner som velger å gå inn i disse yrkene, er svært fornøyde med karrierevalget.

  • Kvinner som jobber med «front-end finans» er meget sterkt motivert av faglig interesse/utfordringer. Lønn og andre faktorer rangeres mye lavere. De er dedikerte, hardtarbeidende profesjonsutøvere
  • Samlet sett indikerer resultatene at bransjen oppleves som mer positiv av kvinner som jobber i finans enn det omverdenen synes å tro
  • Kvinner i front-finans får barn på lik linje med andre yrkesaktive kvinner. Imidlertid synes de å ta noe kortere permisjon

(Fra «Women in front-end finance» Verdipapirforetakenes forbund/ Kepler Cheuvreuxi, 2016)

Finansforsker Jøril Mæland, Anne Line Kristensen fra Skagen Fondene, Charlotte Wallem Rakner fra PwC og Ingelin Uthaug fra Fagutvalget ved NHH.
Finansforsker Jøril Mæland, Anne Line Kristensen fra Skagen Fondene, Charlotte Wallem Rakner fra PwC og Ingelin Uthaug fra Fagutvalget ved NHH. Foto: Helge Skodvin

– Det er akkurat dette vi må formidle til potensielle masterstudenter, sier Jøril Mæland, førsteamanuensis ved Institutt for finans på NHH.

VIKTIGE FORBILDER

Mæland har alliert seg med bachelor-studenten Ingelin Uthaug fra Fagutvalget ved NHH. Sammen ønsker de å bedre informasjonen om finansfaget. Selv begynner Uthaug på masteren i finans til høsten.

– Jeg håper jeg får mange kvinnelige medstudenter i høst, sier hun og slår fast:

– Det er viktig å invitere kvinner til NHH som har lykkes og trives i finansbransjen. De er gode forbilder for oss som ønsker å gå samme vei, sier hun.

Uthaug har planen klar etter masteren i finans.

– Jeg har veldig lyst å jobbe med private equity eller portefølje, kommer det kontant.

SPENNENDE OG UTFORDRENDE

Drøyt 30 kvinnelige studenter er kommet til det store auditoriet på NHH for å høre på erfaringene til Rakner og Anne Line Kristensen. Sistnevnte er risikoanalytiker i SKAGEN Fondene. Budskapet til de to gjestene er krystallklart: Du finner mange interessante karriereveier etter masteren i finans.

– Jeg er i skjæringspunktet mellom mange fagområder i jobben min. Jeg har bruk for regnskapsforståelse, strategi, makroteori og økonomisk styring i tillegg til finans, sier en engasjert Rakner og fortsetter:

– Mange verktøy fra NHH-tiden kommer inn i bildet når jeg skal løse arbeidsoppgavene mine. Å jobbe innen finans er spennende og personlig utfordrende.

Anne Line Kristensen er risikoanalytiker i SKAGEN Fondene.
Anne Line Kristensen er portefølje trainee i SKAGEN Fondene. Foto: Helge Skodvin

Rakner trekker fram det hun opplevde som et stort paradoks under studiene ved NHH.

– Jo mer jeg gikk inn interessante fagområder som corporate finance, private equity og venture capital, jo færre jenter ble det. Det synes jeg var merkelig.

MÅ KOMMUNISERE BEDRE

Instituttleder Mæland tror nettopp poenget til Rakner er underkommunisert til studentene ved NHH.

– Noen tror finans handler om kortsiktig gevinst. Og noen tror at finans ikke er samfunnsnyttig, sier Mæland og slår fast:

– Sannheten er at det er helt avgjørende for økonomisk vekst og omstilling å ha gode kapitalmarkeder. Mye av faget handler om å ta beslutninger under usikkerhet, noe som er relevant i alle deler av næringslivet og i mange forskjellige typer lederstillinger.