NHH-studentene er attraktive i arbeidsmarkedet

NHH studenter
NHH Av Hallvard Lyssand

5. april 2018 20:06

NHH-studentene er attraktive i arbeidsmarkedet

88 prosent av NHH-studentene er i jobb etter seks måneder og hele 95 prosent opplever stillingen som relevant. Dette viser NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2017. Andelen som arbeider innen IT og telekom er stigende.

Arbeidsmarkedsundersøkelsen er en årlig måling av hvordan NHHs kandidater blir tatt imot i arbeidslivet. Den ble sendt ut til de 498 kandidatene som ble uteksaminert våren 2017.

Svarene viser at over 88% var i arbeid et halvt år etter fullført mastergrad. Ca. sju prosent av kandidatene valgte å studere videre ved NHH eller andre læresteder. Det er to prosent mer enn året før.

Blant de som er i arbeid opplyser 73,6% at de fikk jobb allerede før de ble uteksaminert. Nær 95% vurderer stillingen sin som relevant i forhold til NHH-utdannelsen.

– Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle utdanningstilbudet vårt for å ivareta næringslivets behov for økonomer med solid forståelse for teknologi og andre trender i samfunnet. Vi har dessuten flinke og hardtarbeidende studenter. Jeg er derfor ikke overrasket over at resultatene fra undersøkelsen viser at vi lykkes med å være relevante, sier rektor Øystein Thøgersen.

Også lønnen viser at NHH-kandidatene er attraktive blant arbeidsgivere. Gjennomsnittslønnen for de spurte er på ca. kr 531.400, mot ca. kr 524.700 i fjorårets undersøkelse.

Flere nøkkeltall

  • 95,2% av de som har besvart undersøkelsen arbeider i Norge.
  • De aller fleste finner jobb i Oslo (63,8%) og Bergen (20,1%).
  • 6,8% har startet egen bedrift.

Tech-vekst

Andelen NHH-kandidater som går til privat sektor er høy og stigende. 93,2% av 2017-kandidatene svarer at de er i det private. I 2016 var tallet 92,5%, i 2015 var det 88,8%.

Konsulentvirksomhet (25%), revisjon (18,2%) og bank, finans og forsikring (17,6%) er fortsatt de klart største bransjene for ferske NHH-kandidater.

IT/telekom er imidlertid i vekst. 10,1% av kandidatene melder at de arbeider i disse bransjene, mot 6,8% i fjor og 4,5% for de som ble uteksaminert i 2015.

NHH har styrket satsingen innen teknologi og digitalisering med en rekke nye kurs de siste årene – både for å møte næringslivets etterspørsel etter økonomer med dypere teknologiforståelse og for å ruste studentene best mulig til møtet med et arbeidsliv i rask endring.

Last ned Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2017 (PDF 1.8mb)

Les mer

NHH satser på nye teknologifag

Næringslivet er i kraftig endring. Digitalisering og teknologi åpner nye dører for økonomene. NHH har allerede etablert en rekke nye kurs på disse feltene og flere er på vei.

NHH-studier gir gode jobbmuligheter

Studiene på NHH er yrkesrelevante og gir gode jobbmuligheter. Det er tilbakemeldingene fra studentene i den nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret.

Økonomifaget har aldri vært mer relevant

Eksperter varsler at jobber innen økonomi og administrasjon står i fare for å bli robotisert bort. Det er feil.