Skjødesløs behandling av skattepenger

moods of n
Det klanderverdige er ikke at Innovasjon Norge (IN) støttet Moods of Norway i oppstarts- og vekstfasen, men at de valgte å låne dem penger i februar 2017, skriver professor Tor Wallin Andreassen i BT. Foto: wikimedia
Innlegg

29. september 2017 09:24

Skjødesløs behandling av skattepenger

Innovasjon Norge innvilget et risikolån på fem millioner til Moods of Norway i februar 2017. Det var helt feil.

Moods of Norway er konkurs. 200 har mistet jobbene sine. Årsakene var en kombinasjon av driftsmessige (kostnader og knappe marginer) og markedsmessige (falmende merkenavn og synkende etterspørsel) forhold. Nå rettes øynene mot Innovasjon Norges (IN) rolle da de innvilget et risikolån på fem millioner kroner i februar 2017. Jeg mener det var feil!

IN har tre mandater: Bidra til at flere gründere lykkes, bidra til vekst i modne virksomheter og støtte utviklingen av næringsklynger. Moods of Norway hadde eksistert i 14 år da de gikk konkurs, de var mer i en omstrukturerings- enn vekstfase, og de var ikke del av en klynge. Ikke nok med det: Regnskapstallene var allerede i 2014 begynt å bli rosa for så å bli mørkerøde i 2015 og 2016 med et akkumulert underskudd på 76 millioner. Ved oppgjørets time er gjelden på 112 millioner.

Hvordan kan vi forstå at IN innvilget et risikolån på fem millioner til Moods of Norway med dette som bakteppe? For meg er det dette som står igjen: Distriktspolitikk knyttet til 100 arbeidsplasser i Stryn!

IN var involvert i Moods of Norway ved oppstart, og rettmessig innvilget de lån over tid på til sammen seks millioner kroner. Dette var riktig i de første årene og helt i tråd med to av INs mandat: Oppstart og vekst. Det er viktig å fremheve at Moods of Norway har tilbakebetalt dette lånet.

Det ligger i INs mandat at de skal ta risiko, men ikke hvilken som helst risiko. Fra innovasjonsforskningen vet vi at for bedrifter som Moods of Norway – kraftig vekst etterfulgt av kraftig fall – er det bare seks prosent som klarer å komme tilbake med vekst. For IN var det derfor 94 prosent sannsynlig at lånet på fem millioner ville gå til grunne. Når det er snakk om skattebetalernes penger, er dette en for stor risiko å ta.

Det klanderverdige er derfor ikke at IN støttet Moods of Norway i oppstarts- og vekstfasen, men at de valgte å ikke se en rekke stoppskilter for et 14 år gammel selskap i februar 2017: Regnskapstallene var mørkerøde og kundenes oppfatning av merket sterkt nedadgående.

Vi kan alle bli bedre. For Innovasjon Norge er Moods of Norway er et lærecase hvor andre faktorer enn mandatet sauses inn i beslutningene – noe som blir trist for skattebetalerne.

Innlegget ble først publisert i Bergens Tidende 29. september.

Forskningsnytt fra NHH