Hvordan få team til å fungere?

Video

31. oktober 2017 11:30

Hvordan få team til å fungere?

Stadig mer av undervisningen legger opp til at studenter skal jobbe i grupper, men mange sliter med å få samarbeidet til å fungere. Hva skal til for å få gruppearbeidet til å gå på skinner?

I videoen gir prorektor og team-forsker Therese Sverdrup konkrete råd om hvordan man får team til å fungere.

Hun mener det er tre ting som må til for å lykkes med samarbeidet. En må ha et klart og tydelig mål, det må være en klar rollefordeling og det må være klare regler for hva gruppen skal gjøre dersom noen i gruppen sliter med motivasjonen.

Se Også:

Er vi mer kreative når vi jobber i team?

Forskningsnytt fra NHH