Skal forske på forvandlingen i revisjonsbransjen

Aasmund Eilifsen og Kjell O. Røsok
Professor Aasmund Eilifsen (til venstre) er leder for det nye forskningsprosjektet. Her er han og førsteamanuensis Kjell Ove Røsok ved åpningen av NHHs nye studietilbud i Oslo, MRR. Foto: Joakim Enger
Av Sigrid Folkestad

2. november 2017 12:03

Skal forske på forvandlingen i revisjonsbransjen

NHH-forskere skal i gang med en omfattende studie av forvandlingsprosessen som pågår i revisjonsbransjen. Med 10 mill. kr fra Forskningsrådet skal den digitale revolusjonen under lupen.

Tekst: Sigrid Folkestad

– Alle de store globale revisjonsselskapene har annonsert at de investerer tungt i digitalisering av revisjon, sier førsteamanuensis Finn Kinserdal ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (IRRR).

f kinserdal
Førsteamanuensis Finn Kinserdal, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.

Selskapene effektiviserer for å utføre revisjonen smartere og for å forbedre revisjonskvaliteten. Dette gjelder alle de «fem store»; Deloitte, EY, KPMG, PWC og BDO.

Forventer digitalisering

– Næringslivet forventer at revisjonsselskapene drar nytte av tilfanget av digitaliserte data og digitaliserer revisjonen, sier professor Aasmund Eilifsen, professor ved samme institutt.

aa Eilifsen
Professor Aasmund Eilifsen, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.

Eilifsen er leder for forskningsprogrammet «Digitalisation in the audit profession: Digital Audit Research Project».

Forskerne ved IRRR skal følge endringsprosessene som er i gang i revisjonsbransjen. Siktemålet er å fremskaffe kunnskap om fordeler og utfordringer ved en digitalisert revisjon og gi råd til bransjen om de digitale endringsprosessene.

Det er midler fra Norges Forskningsråd, gjennom satsingen PROFESJON, som gjør dette mulig. Av de tre prosjektene innen økonomisk-administrative fag som nådde opp, gikk to til NHH (se faktaboks).

Finansforskerne og revisjonsforskerne ved NHH fikk 10 millioner kroner hver.

«Highly original concept»

Eilifsen er svært glad for å kunne gjøre dypdykk hos revisjons- og rådgivningselskapene.

– Dette gir oss en unik mulighet til å bli ledende i forskningen på feltet «digital revisjon» og dermed også gi NHH-studentene et enda bedre faglig tilbud, sier Eilifsen.

Det er Forskningsrådet helt enig i. De sparte ikke på superlativene da Eilifsen og kollegene fikk potten på 10 millioner kroner.

De sa følgende i sin vurdering av Digital Audit-prosjektet:

(This is a) highly original project concept. The project is in the forefront of its field and will contribute to scientific innovation as well as generate important new knowledge. The project is of excellent quality, with no significant weak points. Publications in leading scientific journals in the field are highly likely.

Skarpe hoder til revisjon

– Forskningen har et stort potensial internasjonalt, og vi har blitt møtt med interesse både fra bransjen og andre forskere – men også fra studentene. Mange av de skarpeste hodene fra NHH har gått til revisjon- og rådgivningsbransjen, sier Eilifsen.

profesjon:

PROFESJON har til sammen gitt 165 millioner kroner til seks forskjellige forskningsprosjekter. Innen økonomisk-administrative fag, vant forskerne ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap fram med sitt prosjekt «Digitalisation in the audit profession: Digital Audit Research Project». Finansforskerne ved NHH fikk 10 millioner til sitt forskningsprosjekt.

Mer enn 45 prosent av alle som nyrekrutteres til de store revisjons- og rådgivingsselskapene i Norge kommer fra NHH.

– Da er det avgjørende at NHH følger med i utviklingen og tilbyr det som kreves av fremtidens revisorer både på kort og lang sikt, sier Kinserdal. Han har selv vært partner i EY, der han ledet revisjonsvirksomheten i Norge.

Derfor starter revisjonsekspertene opp et nytt kurs allerede våren 2018. I Digital Auditing går foreleserne gjennom endringene i regnskapsprosessene hos kundene som følge av digitalisering og ser på hvilke konsekvenser dette har for revisjonen og hvordan revisjonen kan utnytte digitaliserte data ved bruk av avanserte analyseverktøy.

Fremtidens jobb

Eilifsen og Kinserdal frykter ikke for fremtidens karrieremuligheter for NHH-studentene.

– Revisjon og rådgivning vil trenge toppkompetanse også i fremtiden. De vil ha godt utdannede folk som kan utøve skjønn, personer som har nødvendige teoretisk og digital ballast. Våre studenter er de typene, sier Eilifsen. 

– Det som skjer nå er at rutineoppgaver forsvinner med digitaliseringen, noe jeg ser positivt på. Det gjør at flinke medarbeidere istedenfor kan få brukt kompetansen på verdiskapende analyser, sier Kinserdal.

Fire delstudier

Tungvinte rutiner og manuelle oppgaver skal byttes ut med roboter og bruk av stordata. Hvordan skal de digitaliserte prosessene erstatte tradisjonell revisjon og hvordan står det til med den digitale kompetansen?

Det er to av temaene i forskningsprosjektet, som skal ledes av professor Eilifsen. DnR professor Bill Messier (NHH og UNLV) og førsteamanuensis Kinserdal skal bistå i koordinering og ledelse av prosjektet.

Digital Audit-prosjektet omfatter fire delstudier utført av tverrfaglige team av NHH og internasjonale forskere og gjennomføres i nært samarbeid med de store internasjonale revisjonsfirmaene.

• En omfattende kartlegging av norske revisorers digitale kompetanse og den pågående digitaliseringsprosessen i revisjonsfirmaene
• Undersøkelse av hvordan digitalisering både kan forbedre og utfordre revisorenes profesjonelle vurderinger og beslutninger
• Studie av hvordan digitalisering hos revisjonsklienten påvirker utførelsen av revisjonen
• Prosjekt som handler om hvordan revisorstudentene bør utdannes for å være best mulig rustet til å møte en digitalisert virkelighet

Forskningsnytt fra NHH