10 mill. til nytt FAIR-prosjekt

Tanzanisansk kvinne.
Av Sigrid Folkestad

9. november 2017 10:41

10 mill. til nytt FAIR-prosjekt

Kan førskoleutdanning forbedre utdanningsresultatene for barna og gi mødrene bedre mulighet for å drive business? Et nytt FAIR-prosjekt i Uganda skal nå studere dette nærmere.

Prosjektet «Child care for childhood and business development» har fått 10 millioner kroner fra Norges Forskningsråd gjennom NORGLOBAL - 2. 

Prosjektgruppen: 

NHH Professor Kjetil Bjorvatn ved FAIR, postdoktor Vincent Somville (også NHH), Wameq Raza (BRAC i Uganda), Selim Gulesci (Bocconi University) og Lore Vandewalle (IHEID).

Prosjektet vil fokusere på organisert barnepass i Uganda.

Kan førskoleutdanning forbedre (i) utdanningsresultatene for barna og (ii) forretningsutvikling for mødrene? Dette er de to sentrale forskningsspørsmålene i prosjektet.

Andre studier har funnet at barnepass har en positiv innvirkning på barns utvikling og mors ansettelsesbeslutninger. Ingen studier har imidlertid utforsket disse spørsmålene i Afrika sør for Sahara, og svært få har brukt en randomisert kontrollmetode. 

Forskerne vil gjøre et felteksperiment i samarbeid med utviklingsorganisasjonen Brac Uganda. De tilbyr incentiver til kvinnelige gründere med små barn for å sende barna sine til barnehager. Deretter vil de undersøke effekten av denne behandlingen på både barnas utvikling og på forretningsutviklingen av moderentreprenørene.

Lærerstudenter på NHH-nudge

Mange hundre søkere til lærerutdanningen møter ikke til studiestart. NHHs atferdsøkonomer har eksperimentert med dem, for å sjekke om noen enkle nudger kan hjelpe.

Forskningsnytt fra NHH