Thorburn medlem av SFS-styret

8. mars 2017 13:07

(oppdatert: 8. mars 2017 13:19)

Thorburn medlem av SFS-styret

Professor Karin Thorburn er valgt til medlem av styret i Society for Financial Studies for de neste to årene.

karin thorburn
Finansprofessor Karin Thorburn, Institutt for finans, NHH.

Society for Financial Studies (SFS) eier topptidsskriftet The Review of Financial Studiesog de to journalene The Review of Corporate Finance Studies og The Review of Asset Pricing Studies.

Professor Karin Thorburn, Institutt for finans, begynner som styremedlem i juli. Hun blir ett av seks medlemmer som bestemmer overordnet policy på tvers av SFS sine tidsskrifter og er sammen med resten av styret ansvarlig for å godkjenne forslag fra redaksjonene og å initiere nye prosjekter.

Forskningsnytt fra NHH