Når kundene krever for mye

Arbeid ved PC
Når kundene får besøk av kun menn i dress virker det litt lite i tråd med tiden. Det reflekterer ikke befolkningen, og ofte heller ikke virksomheten. Det er derfor viktig å finne ut hvorfor kvinner slutter, skriver professor Karen Modesta Olsen i dette innlegget. Foto: Pixabay.com
Innlegg

6. mars 2017 09:22

(oppdatert: 6. mars 2017 09:53)

Når kundene krever for mye

Lange arbeidsdager kan forklare at få kvinner blir ledere i konsulent- og revisjonsbransjen. Mange kvinner forsvinner ut når de skal kombinere jobb og familie.

Fortsatt blir langt færre kvinner ledere i norsk næringsliv, enn menn. I konsulent- og revisjonsbransjen, for eksempel, er andelen kvinnelige partnere typisk mellom 10 og 20 prosent. Dette til tross for at virksomheter i denne bransjen rekrutterer like mange kvinner og menn.

Er det et problem at få kvinner blir ledere?

Vil rekruttere de beste

Undersøkelser viser at de fleste ikke opplever dette som et stort problem. Folk flest mister ikke nattesøvnen på grunn av få kvinnelige ledere i næringslivet. De fleste bedriftsledere er derimot opptatt av å skaffe flere kvinnelige ledere. De ønsker å rekruttere fra 100 prosent av arbeidsmarkedet og ikke bare 50.Også kundene kan oppfatte få kvinnelige ledere som et problem. Konsulenter, revisorer og advokater som jobber i denne bransjen er mye på besøk hos kundene sine. Det ligger i jobbens natur, og de samarbeider med ansatte i forskjellige virksomheter.

Når kundene får besøk av kun menn i dress virker det litt lite i tråd med tiden. Det reflekterer ikke befolkningen, og ofte heller ikke virksomheten. Det er derfor viktig å finne ut hvorfor kvinner slutter, finner andre jobber eller blir værende på lavere nivå, i stedet for å bli ledere.

Kvinnene slutter

I den virksomheten vi har studert slutter kvinner og menn i omtrent like stor grad de første årene. Men så skjer det noe. Kvinner i aldersgruppen 30-39, som typisk har tre-åtte års ansiennitet, fortsetter å forlate virksomheten i enda raskere takt enn de yngre kvinnene. For menn er tendensen motsatt. De slutter sjeldnere når de har passert 30 år.

Hvis kvinnene derimot «overlever» disse årene, fortsetter de i virksomheten i minst like stor grad som menn. En grunn til at kvinner slutter oftere i denne perioden kan være at det er vanskelig å kombinere familie og jobb. Dette er jobber som innebærer mye kundekontakt og lange arbeidsdager. Vi ser at det altså er i den fasen kvinner (og menn) får barn at forskjellene oppstår. Studien er basert på en undersøkelse av 600 ansatte i en konsulent- og revisjonsvirksomhet.

Tall om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn viser noe av de samme. Lønnsgapet mellom kvinner og menn oppstår typisk når kvinner får barn. Dette gapet er større i sektorer med mye kundekontakt og liten fleksibilitet. Konsulent- og revisjonsbransjen er et eksempel på en slik sektor. Som konsulent er du ansvarlig for dine kunder.

Arbeidsgivere kan legge til rette ved å gi ansatte større fleksibilitet. Men fleksibel arbeidstid kan lett bli en illusjon når det likevel er kundene som setter frister og stiller krav.

Blir Sjeldnere partnere og ledere

Funnene våre er ikke eksepsjonelle. Studier fra lignende virksomheter, i så forskjellige land som USA, Storbritannia og Kina viser noe av det samme. Kvinner blir mye sjeldnere partnere og ledere enn menn. Noe av forklaringen er at i denne bransjen er det vanlig å jobbe svært lange arbeidsdager. De ansatte møter krevende kunder og en arbeidskultur som innebærer å jobbe mange timer i uken.

Å finne balansen mellom familien og jobben er dermed ikke helt enkelt. Det er opplagt at fødselspermisjon, som gir muligheter til å kombinere jobb og familie, gjør at mange kvinner i Norge jobber sammenlignet med kvinner i andre land. Muligheten til permisjon ser imidlertid ikke ut til å løse problemet med få kvinner i lederstillinger.

Noen løsninger ligger antagelig i hvordan virksomheter organiserer arbeidet, for eksempel at prosjekter ikke er avhengig av enkeltpersoner. Det kan også bli enklere å komme tilbake i jobb hvis permisjonstiden er godt planlagt, og forventningene avklart. Det kan tenkes at kvinnene overvurderer hvor mye som faktisk kreves i en slik jobb. Og til slutt, antagelig handler dette også om hvordan kvinner og menn deler på oppgavene hjemme.

Innlegget var på trykk i Dagens Næringsliv 4. mars 2016.

Forskningsnytt fra NHH