Essays i empirisk økonomi

euro kart
I avhandlingen «Essays in Empirical Economics» viser Ole-Petter Moe Hansen blant annet at den finanspolitiske pengebruken i OECD i nyere år har vært mer moderat i land hvor sentralbanken har inflasjonsmål, sammenliknet med land som har mål for valutakursen. Foto: wikimedia
Disputas

12. januar 2017 12:55

Essays i empirisk økonomi

Ole-Petter Moe Hansen disputerer for doktorgraden ved NHH 20. januar 2017 med avhandlingen «Essays in Empirical Economics».

Avhandlingen til Ole-Petter Moe Hansen omhandler penge- og finanspolitikk, velgerpreferanser, gruppearbeid samt makroøkonomisk vekst. Kandidaten bruker primært empirisk analyse som metode i de fire artiklene.

ole-petter moe hansen
Ole-Petter Moe Hansen er stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi. Etter disputasen 20. januar går han formelt inn i jobben som postdoktor ved Institutt for foretaksøkonomi.

I den første artikkelen viser Hansen at den finanspolitiske pengebruken i OECD i nyere år har vært mer moderat i land hvor sentralbanken har inflasjonsmål, sammenliknet med land som har mål for valutakursen. Hansen utvikler en teoretisk modell som kan forklare dette funnet.

Den andre artikkelen, skrevet sammen med Stefan Legge, viser at i 16 europeiske land har velgeroppslutningen om velferdsstaten økt siden 2002. Samtidig har velgerne blitt mer polarisert i holdninger til innvandring. Artikkelen analyserer hvorvidt arbeidsledighet, utdanningsnivå og andelen innvandrere kan forklare endringene i velgerpreferansene.

Den tredje artikkelen, skrevet sammen med Ingvild Almås og Gernot Doppelhofer, bruker eksperimentelle data for å kvantifisere hvem som får gjennomslag i gruppearbeid. Analysen viser at godt forberedte kvinner og menn får tilsvarende innflytelse over gruppebeslutninger. Uforberedte kvinner får, i motsetning til menn, svært lite gjennomslag.

Hansen skrev fjerde og siste artikkel sammen med Gernot Doppelhofer og Melvyn Weeks. Her identifiserer de variabler som driver makroøkonomisk vekst i mange land. Ettersom det er vanskelig å måle inntektsnivåene i mange land, utvikler forfatterne en empirisk modell som bruker mange datakilder samtidig. Resultatene viser 18 variabler som er robust relatert til økonomisk vekst.

Veileder:

Professor Gernot Doppelhofer, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 20. januar 2017
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Model uncertainty in macroeconomics: Frequentist and Bayesian solutions

Bedømmelseskomiteen:

Professor Erik Ø. Sørensen, (leder for komiteen) Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Jesus Crespo Cuaresma, Wu Wien

Førsteamanuensis Jo Thori Lind, Universitetet i Oslo

Om kandidaten:

Ole-Petter Moe Hansen har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. Hansen har både bachelor- og mastergraden fra NHH. Etter ferdige studier, begynte Hansen som stipendiat i 2012. Etter disputasen går Hansen inn i en stilling som postdoktor ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Kontakt:

Ole-Petter.Hansen@nhh.no  

Forskningsnytt