Fra "pålitelighet" til "sannferdig representasjon"

Enron Texas
Regnskapsskandalen knyttet til energiselskapet Enron - og med det slutten på Arthur Andersen, det mest anerkjente revisjonsselskapet i verden – var starten på et internasjonalt prosjekt for å utvikle et felles konseptuelt rammeverk i finansregnskap. Bildet viser Enrons tidligere hovedkvarter i Houston, Texas. Foto: Wikipedia
Disputas

1. desember 2017 11:05

Fra "pålitelighet" til "sannferdig representasjon"

Hilde Kinserdal disputerer for doktorgraden ved NHH 15. desember 2017 med avhandlingen "From reliability” to “faithful representation”- more than a change of wordings?".

Avhandlingen er en monografi med tittelen "From "reliability" to "faithful representation" - more than a change of wordings?". Studien og tittelen på oppgaven relaterer seg til den internasjonale standardsetteren, IASB, og den amerikanske, FASB, sitt prosjekt for å utvikle et felles konseptuelt rammeverk i finansregnskap.

hilde kinserdal
Hilde Kinserdal, PhD-kandidat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.

Prosjektet er et resultat av regnskapsskandalen knyttet til energiselskapet Enron og med det slutten på Arthur Andersen, det mest anerkjente revisjonsselskapet i verden. I det første utkastet til nytt rammeverk foreslo FASB/IASB å slutte å bruke ordet "pålitelig" ("reliability") om et nødvendig krav som informasjon i finansregnskap må oppfylle, og heller bruke "sannferdig representasjon" ("faithful representasjon"). Til tross for nærmest unison motstand, gjennomførte standardsetterne den nye terminologien og møtte all kritikk med utsagnet: "It is just a change of wordings."

Avhandlingen undersøker om påstanden medfører riktighet ved å gjennomføre konseptuelle analyser basert på Wittgensteins språkfilosofi. De mange analysene gir grunnlag for å si at FASB/IASB sin påstand ikke er korrekt. Skiftet innebærer grunnleggende endring av begreper, og ikke bare av ord.  Begreper skapes, de oppstår ikke tilfeldig. Studien viser hvilke motiver som ser ut til å ha drevet ønske om skiftet, den belyser hva et konseptuelt rammeverk er og reiser mange fundamentale spørsmål knyttet til regnskapsrapportering.

Veiledere:

Professor Frøystein Gjesdal (hovedveileder), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Dr. Ian Dennis, Oxford Brookes Universitet

Tid og sted: 

Karl Borch Auditorium, NHH, 15. desember 2017
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

"Is the spesification of information qualities a viable basis for the development and justification of financial accounting?"

Bedømmelseskomiteen:

Professor Hanne Nørreklit (leder for komiteen), NHH og Aarhus Universitet

Professor Christoph Pelger, Universitetet i Innsbruck

Professor Falconer Mitchell, Universitetet i Edinburgh

Om kandidaten:

Hilde Kinserdal har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH. Kinserdal er utdannet siviløkonom, har høyere avdelings eksamen og høyere revisorstudium fra NHH. Hun har jobbet i Kredittilsynet, hun har også jobbet i en årrekke for revisjonsselskapet Deloitte med faglig utvikling, senest i stillingen som "Learning leader". I dag er hun høgskolelektor ved  Institutt for økonomiske-administrative fag ved Høgskolen på Vestlandet.

Kontakt:

Hilde.Inger.Kinserdal@hvl.no