Endringer i atferd

Disputas

23. august 2017 09:59

Endringer i atferd

Kristina Maria Persson disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 31. august 2017 med avhandlingen «Essays on behavioural change».

Avhandlingen til Persson består av tre artikler som undersøker endringer i menneskelig atferd som følge av endringer i insentiver av forskjellig slag.

Den første artikkelen «Differential effects of gender-specific labour demand shocks on fertility and outcomes for children» er skrevet sammen med Kari Vea Salvanes. Forfatterne kombinerer store norske registerdatasett over en 50-års periode for å analysere sammenhengene mellom barnefødsler og konjunkturene. I perioden 1990-2009 viser forfatterne at fruktbarheten er negativt korrelert med konjunktursykler, og det er ingen helseeffekter hos barn ved fødselen.

Den andre artikkelen «You’ve got mail – a randomised field experiment on tax evasion» beskriver et randomisert felteksperiment i samarbeid med Skatteetaten. Dette er en studie gjort av Persson og NHH-professorene Alexander W. Cappelen, Erik Ø. Sørensen og Bertil Tungodden. Forfatterne finner at moralske motivasjoner spiller en viktig rolle i å øke folks vilje til å betale skatt. Mens moralske appeller øker mengden av selvdeklarasjoner, rapporterer flere personer positive beløp når de har oppdatert oppdaget deteksjonsmuligheter. Denne innsikten er viktig for myndighetene, fordi det kan bidra til å forhindre skatteunndragelse.

I den tredje artikkelen, «Increasing tax compliance – auditing, appeals to tax morale, or both?», presenterer Persson et laboratorieforsøk, der hun følger opp det andre essayet ved å spørre om følgende: Er det fordelaktig å kombinere moralske appeller med informasjon når etaten henvender seg til skattebetalerne? Kandidaten mener en kombinasjon sannsynligvis vil når bedre ut til skattebetalerne og øke sjansen for at vi oppgir korrekt egenerklæring.

Veiledere:

Professor Erik Ø. Sørensen (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Kjell Gunnar Salvanes, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

PhD-kandidat Kristina Maria Persson.
PhD-kandidat Kristina Maria Persson, Institutt for samfunnsøkonomi og The Choice Lab.

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 31. august 2017
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Tax evasion: theory, evidence, and policy recommendations»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Kjetil Bjorvatn (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Nadja Dwenger, Uni Hohenheim

Professor Bjørn Bartling, University of Zurich and NHH

Om kandidaten:

Kristina Maria Persson (tidligere Bott) har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Hun har vært knyttet til forskergruppene The Choice Lab og CELE ved samme institutt. Persson har både bachelor- og mastergraden fra NHH. I dag jobber hun som samfunnsøkonom ved Oslo Economics, etter en periode som postdoktor ved Chr. Michelsen Institutt (Bergen). Hun var medforfatter på en artikkel som nylig ble publisert i Harvard Business Review om hvordan Skattetaten kan spille på moral for å hindre skatteunndragelse.