Fremtidens psykologi

Fremtid, veivalg
Gjennom en serie eksperimenter i Norge og USA har Sjåstad undersøkt hvordan folk forholder seg til fremtiden når de tar valg og beslutninger. Foto: Pixabay.com
Disputas

11. august 2017 15:34

Fremtidens psykologi

Hallgeir Sjåstad disputerer for doktorgraden ved NHH onsdag 23. august med avhandlingen «The psychology of prospection: Experimental studies on the nature of future-oriented thinking»

Evnen til å tenke langsiktig er en av de faktorene som har størst betydning for beslutningene vi tar, hva vi oppnår i livet, og hvordan vi har det. Samtidig er menneskelig kortsiktighet en hovedutfordring på mange samfunnsområder - bare tenk på livsstilsrelatert sykdom og kampen mot klimaendringene. Derfor er fremtidstenkning det sentrale temaet i phd-avhandlingen til psykolog og NHH-stipendiat, Hallgeir Sjåstad.

Gjennom en serie eksperimenter i Norge og USA har Sjåstad undersøkt hvordan folk forholder seg til fremtiden når de tar valg og beslutninger. Basert på et totalt utvalg bestående av over 2000 personer, viser resultatene at folk flest er villig til å påta seg et større moralsk ansvar for handlingene sine i fremtiden enn hva de har vært for samme type atferd i fortiden. Det vil si at langsiktighet og personlig ansvar ser ut for å henge sammen.

Hallgeir Sjåstad
Stipendiat Hallgeir Sjåstad

I de to andre artiklene viser han hvilke faktorer som likevel kan holde oss tilbake fra å tenke på fremtiden. Lav selv-kontroll og kognitiv utmattelse kan gjøre folk motvillig til å legge planer, og når folk tror at fremtidige målsettinger er utenfor rekkevidde så undervurderer de hvor lykkelig de ville blitt dersom de klarte å nå disse målsettingene likevel. Dette betyr at hva folk tror de vil ha også henger sammen med hva de tror de kan få.

Konklusjonen er at folk flest ser ut for å sette en høy verdi på fremtiden når de først tenker på den, og at dette kan gi seg utslag i sterkere moralsk motivasjon. Samtidig viser denne forskningen at det krever mental innsats å faktisk handle langsiktig også, som kan forklare mye av vår hang til kortsiktige løsninger.

Veiledere

Professor Helge Thorbjørnsen (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Elisabeth Norman, University of Bergen/ NHH

Professor Roy Baumeister, Florida State University

Tid og sted

Jebsen-senteret 23. august. Prøveforelesningen starter 10.15, disputasen 12.15.

Tema for prøveforelesning

How can the framework of pragmatic prospection contribute to our understanding of buying behavior and how can theories of buying and consumption behavior contribute to pragmatic prospection theory?

Bedømmelseskomiteen

Professor Sigurd V. Troye, NHH (leder for komiteen)

Professor Denise de Ridder, Utrecht University

Professor George Loewenstein, Carnegie Mellon University

Om kandidaten

Hallgeir Sjåstad er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen og har vært stipendiat på Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Han forsker på tidsperspektiv og beslutningstaking, og tilbragte i 2015/16 seks måneder som gjesteforsker i Baumeister Lab ved Florida State University. Han tiltrer som postdoktor ved NHH 24. august.

Kontakt:

E-post: hallgeir.sjastad@nhh.no

Les hele forskingsnytt