Masterdag 2024

Program

10:15-
11:30 

AUD MAX 

Korte presentasjoner av programmene og profilene, samt av internasjonale muligheter, etc. Det vil også være en kort innledning ved NHH-alumna Inga Øystese Hovde.

11:30-13:00

Speilsalen

Her blir det servert lett lunsj samtidig som du kan snakke med alle som er ansvarlige for masterstudiene.

Du kan få svar på alle spørsmål du har om 

På masterdagsiden vår kan du forberede deg ved å se videopresentasjoner av program og masterprofiler.