Åpen dag for VGS-elever

Program

Same program vert gjennomført tre gonger.

Tid og stad

08.30–10.00, Aud. C

11.00–12.30, Aud. C

13.15–14.45, Aud. M

 • Vi utdannar framtidas økonomar: Kva går studiet ut på – og passar det for deg?
  Professor Stig Tenold, prorektor for utdanning
 • Kva er det eigentleg med oss forbrukarar? Stoler vi ikkje på berekraftige produkt?
  Professor Siv Skard, forbrukarekspert
 • Personlig økonomi
  Postdoktor Andreas Ørpetveit 
 • Frå elev til student: Livet som NHH-student og kva eg gjerne skulle visst som vgs-elev 
  NHH studentar fortel
 • Spennande jobbmoglegheiter etter studia
  Karianne Landa, berekraft-konsulent i Fana Sparebank
 • NHHS – Norges beste studentmiljø.Treff studentar og finn ut kva studentgrupper du kan engasjere deg i under studia.
 • I tillegg blir det moglegheit for omvising.

Du finn meir informasjon og påmelding på opendag.no