Forkurs i matematikk

Gjennomføring

Forkurset i matematikk finn stad frå måndag 7. august til fredag 11. august, kl 10.15 - 16.00 alle dagar. Undervisning blir gitt som førelesingar i Aud. A (10.15- 12.00) og i grupper (13.15-16.00). 

Forkurset er meint som eit oppfriskingskurs og går ikkje utover det som inngår i matematikkravet som vert stilt til opptak.

Det vert ikkje arrangert eksamen, og kurset gjev ikkje studiepoeng.

Her kan du laste ned

Kart over NHH