Masterdag 2023

Program

10:15-
11:30 

AUD MAX 

Korte presentasjoner av de ulike programmene og profilene.

11:30-13:00

Speilsalen

Her blir det servert lett lunsj samtidig som du kan snakke med alle som er ansvarlige for masterstudiene.

Du kan få svar på alle spørsmål du har om 

  • MØA og MRR generelt
  • hver hovedprofil i MØA
  • internasjonale muligheter

 

Vi har en egen masterdag-side med videoer som presenterer masterprogram og -profiler, internasjonale muligheter og mer.

Gå til masterdagsiden