KOM PÅ ÅPEN LØRDAG 19. MARS!

Har du lyst til å studere ved NHH?

Her vil du møte studenter, forskere, tidligere studenter og studentorganisasjonen NHHS. Du vil få et godt innblikk i hvordan livet på NHH er. Vi tar deg med på omvisning – og du kan også få gratis lunsj på NHH, dersom du vil.

Meld deg på nå og sikre din deltakelse på Åpen dag! Du kan også ta med foreldre eller en venn på arrangementet. Merk at alle må melde seg på.

Alle som er påmeldt og møter opp er med i trekning av fire billetter til UKErevyen samme dag kl. 1700.

Frist for påmelding til Åpen dag er innen onsdag 16. mars. 

NHH – For deg som vil noe mer!

REISESTIPEND

Søk om reisestipend for å delta på Åpen dag. Her er kriteriene:

  • Du bor utenfor Vestland
  • Du går på videregående eller har fullført videregående
  • Du har tatt matematikk R1 eller S1 og S2
  • Du har gode karakterer.

Vi prioriterer søkere med karakterer som ligger tett opp til poenggrensen for å komme inn på NHH i 2022:

- 54,5 for førstegangsvitnemål 
- 58,3 for ordinær kvote

For stipendsøkerer fra Sør-Norge (fra og med Trøndelag og sørover) er reisestipendet på 1 000 kroner.

For stipendsøkere fra Nord-Norge (fra og med Nordland og nordover) er reisestipendet på 1 500 kroner.

Fristen for å søke om reisestipend er nå gått ut. 

NHH - FOR DEG SOM VIL NOe MER!