Forkurs i matematikk

Gjennomføring

Forkurset i matematikk finn stad frå måndag 8. august til fredag 12. august, kl 10.15 - 16.00 alle dagar. Undervisning blir gitt som førelesingar (10.15- 12.00 i Aud. max) og i grupper (13.15-16.00 i Aud. B, C og M).

Forkurset er meint som eit oppfriskingskurs og går ikkje utover det som inngår i matematikkravet som vert stilt til opptak.

Det vert ikkje arrangert eksamen, og kurset gjev ikkje studiepoeng.

Her kan du laste ned ein sjølvtest (PDF 97 kb) og fasit (PDF 97 kb).

Kart over NHH

KOMPENDIUM

Kompendium hausten 2022 (PDF 1,4 mb)

Strøyming

Følg lenkene under for å strøyma førelesingane frå forkurset eller sjå opptak.