Masterdag 2022

Program

10:15-
11:30 

AUD MAX 

Korte presentasjoner av de ulike programmene og profilene.

11:30-13:00

Speilsalen

Her blir det servert lett lunsj samtidig som du kan snakke med alle som er ansvarlige for masterstudiene. Det vil være poster for 

  • MØA og MRR mer generelt
  • Hver hovedprofil i MØA
  • Internasjonale muligheter

I forkant av masterdagen vil det bli publisert informasjonsvideoer på nhh.no for hvert enkelt masterprogram og -profil.