Masterdag 2020

Torsdag 7. mai

Her får du bl.a. informasjon om masterprogrammene og -profilene ved handelshøyskolen.

Velkommen + presentasjon masterstudiene ved programleder MØA, Endre Bjørndal

Presentasjon av PhD-programmet ved prorektor for forskning, Kenneth Fjell

Presentasjon NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse ved Kurt-Rune Bergset, Seksjon  for utdanningskvalitet

Internasjonale muligheter ved Stella Kristine Angove, Internasjonalt karrieresenter, og Hilde Rusten, Seksjon for internasjonale relasjoner  

  • Utveksling
  • Gründerskolen/ Dobbelgrad/CEMS
  • Jobb ute

Presentasjon av profilene, MRR og CEMS

NR

PROFIL / MRR

NR

PROFIL / MRR

1

MRR – Master i regnskap og revisjon

6

ECN – Samfunnsøkonomi

2

NBD – New Business Development

7

BUS – Økonomisk styring

3

MBM – Marketing and Brand Management

8

STR – Strategi og ledelse

4

ENE - Energy, Natural resources and the Environment 

9

BAN – Business Analytics

5

ECO – Økonomisk analyse

10

FIE – Finansiell økonomi

   

 11

CEMS

Presentasjonene blir lagt ut på egen nettside om masterdagen torsdag 7. mai.