Praktisk informasjon

Opptakskrav, informasjon om søknad og kostnader for Psykologisk trygghet.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

  NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.
  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

 • Organisering og varighet

  Organisering og varighet

  Modulen er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium og strekker seg over to semester. Modulen består av fire fagemner, totalt fire studiesamlinger à to dager. Totalt 8 samlingsdager.

  I tillegg kommer læringsaktiviteter som studentene skal gjennomføre mellom studiesamlingene som vil være knyttet til utforskning av tematikk sammen med kollegaer eller andre deltakere på studiet.

  Studenten blir evaluert ved en skriftlig, individuell prosjektoppgave. I prosjektoppgaven skal studenten anvende modulens faglige innhold i egen kontekst med mål om å bidra til praktisk læringsutbytte – både for studenten og dens organisasjon.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften inkluderer undervisning, lunsj og pausebevertning.

 • Andre kostnader

  Andre kostnader

  Litteratur og eventuelle utgifter til reise/opphold kommer i tillegg.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden er kr. 700 per semester inkl. en frivilling støtte til NHH Aid på kr. 50. Dersom du ikke ønsker å bidra til NHH Aid, kan denne trekkes fra. (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader).

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift og eksamensavgift blir fakturert ved oppstart.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no.