Søknad jurdist

Ved søknad om opptak må følgende dokumentasjon vedlegges:

Før du logger deg på søknadsweb må du ha klar den dokumentasjon som skal lastes opp. Sørg for at filene er i PDF format.

Følgende dokumentasjon må legges ved:

  • Oppdatert CV.
  • Dokumentasjon på høyere utdanning – last opp de originale dokumentene du har mottatt fra lærestedet.

Du er selv ansvarlig for at søknaden er komplett ved søknadsfristens utløp.

Problem ved pålogging, send epost til etterutdanning@nhh.no

Dokumentasjonskontroll av vitnemål og attester

NHH kan ta stikkprøver av innsendte koper av vitnemål og attester i forbindelse med opptaket. Dersom du plukkes ut til å være med i kontrollen, vil du få nødvendig informasjon sendt på epost. Her vil du få detaljert informasjon og praktisk veiledning om videre prosedyre. Forfalskning av dokumentasjon rammes av Straffeloven § 361 og vil bli politianmeldt.

Om studiet

Studiepoeng
15 studiepoeng på masternivå
Grad
-