Søknad jurdist

Søknadsprosess for Jurdist - Juridisk Oversettelse.

Noen studieprogrammer har en søknadsfrist, mens andre har fortløpende opptak frem til oppstart eller til studiet er fulltegnet.

For å søke opptak til NHHs executive studier laster du opp følgende dokumentasjonen i søknadsweb (i pdf-format):

  • Oppdatert CV 
  • Dokumentasjon på høyere utdanning: Vitnemål må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk og tydelig vise antall oppnådde ECTS (studiepoeng).

Du har selv ansvar for å sende inn en komplett søknad. Vi behandler bare søknader som inneholder dokumentasjon.

Dokumentasjonskontroll av vitnemål og attester

For å sikre at ingen begynner å studere ved NHH på falsk grunnlag, tar vi stikkprøver av innsendte koper av vitnemål og attester i forbindelse med opptaket. Dersom du plukkes ut til å være med i kontrollen, kontakter vi deg på epost. Forfalskning av dokumentasjon rammes av Straffelovens paragraf 221 og paragraf 361, og blir politianmeldt.

Om studiet

Studiepoeng
15 studiepoeng på masternivå
Grad
-

Har du spørsmål, ta kontakt