Praktisk Informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Jurdist - juridisk oversettelse.

 • Forkunnskaper / Opptakskrav

  Forkunnskaper / Opptakskrav

  Bestått bachelorgrad (180 studiepoeng). I tillegg forutsettes det solide ferdigheter i både norsk og det valgte fremmedspråket.

  Minst to års relevant praksis.

 • Studieavgift

  Studieavgift

  Studieavgiften inkluderer undervisning og kompendium.

  Studieavgiften faktureres i to like deler ved oppstart av hvert semester. 

  Kandidater som ønsker å avlegge eksamen i begge språkretninger i modul 2, må i tillegg betale en ekstra eksamensavgift på kr. 1 500.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden er kr. 700 per semester inkl. en frivilling støtte til NHH Aid på kr. 50. Dersom du ikke ønsker å bidra til NHH Aid, kan denne trekkes fra. (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

 • Studiepoeng

  Studiepoeng

   Studiepoeng 15 ECTS.

  Deltaker som tidligere har fullført JurDist og som ønsker å delta på kurset med en annen språkkombinasjon, blir kun godskrevet med studiepoeng for én språkkombinasjon, dvs. 15 ECTS. Dette skyldes stor grad av overlapping i kurset. Det er ikke mulig å følge to språk samtidig siden undervisningen vil være parallell.

 • Pensum

  Pensum

  Kompendium med artikler og utdrag fra monografier.

 • Andre opplysninger

  Andre opplysninger

  Kursansvarlig og forelesere vil være fagpersoner knyttet til Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH.

  Kurset strekker seg over to semestre. Dette vil gjøre arbeidsmengden som kreves overkommelig også for studenter som ønsker å ta kurset ved siden av en travel arbeidsdag. For ytterligere informasjon send en e-post til jurdist@nhh.no.

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift og eksamensavgift blir fakturert i forkant av hvert semester. Første faktura sendes etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no