Jurdist - juridisk oversettelse

Jurdist - juridisk oversettelse

Et nettbasert masterkurs i juridisk oversetting.

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Studiestart
Planlagt høst 2024

Fire studenter som snakker sammen

Ønsker du å lære å oversette juridiske tekster?

NHHE har utviklet et nettbasert kurs på masternivå i juridisk oversettelse i engelsk, fransk, spansk og tysk. I kurset vil du lære å oversette ulike juridiske sjangre, som f. eks. lovtekster, dommer og avtaler.  

Kurset formidler grunnleggende kunnskaper om det norske rettssystemet og tilsvarende om rettssystemet i  hhv. England, Frankrike, Spania og Tyskland. Denne kunnskapen er nødvendig for å bli en god oversetter av juridiske tekster. En god oversetter skal kunne forstå hva en oversettelse skal brukes til og betydningen av å restituere tekstens innhold presist. Alt dette er sentrale deler som kurset kommer til å ta opp.

Kurset er rettet primært mot deg som vil etter-/videreutdanne deg i oversettelse i språkkombinasjonen norsk-engelsk/-fransk/-spansk eller -tysk. Spesielt kandidater til autorisasjonsprøven i oversettelse med denne språkkombinasjonen vil ha stor nytte av JurDist. I tillegg kan kurset være relevant for deg med språklig og/eller rettsvitenskapelig bakgrunn som ønsker å skaffe deg en tilleggskvalifikasjon.

Kurset ledes av forelesere med lang erfaring innen undervisning, oversettelsesrelatert forskning og til dels med mange års praktisk erfaring i oversettelsesarbeid. De fleste forelesere er ansatt ved NHH, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Studiestart
Planlagt høst 2024

Meld din interesse

 

Verdt å vite

  • Studieavgift 2022/23: kr 16 900 for hele studiet
    Studieavgiften faktureres i to like deler ved oppstart av hvert semester
  • Opptakskrav: Bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) samt solide ferdigheter i norsk og det valgte fremmedspråk