Jurdist - juridisk oversettelse

Jurdist - juridisk oversettelse

Et nettbasert masterkurs i juridisk oversetting.

Merkevareledelse.jpg

Ønsker du å lære å oversette juridiske tekster?

NHHE har utviklet et nettbasert kurs på masternivå i juridisk oversettelse i engelsk, fransk, spansk og tysk. I kurset vil du lære å oversette ulike juridiske sjangre, som f. eks. lovtekster, dommer og avtaler.  

Kurset formidler grunnleggende kunnskaper om det norske rettssystemet og tilsvarende om rettssystemet i England, Frankrike, Spania og Tyskland. Denne kunnskapen er nødvendig for at du kan bli en god oversetter av juridiske tekster. En god oversetter skal kunne forstå hva en oversettelse skal brukes til og hvor viktig det er å gjengi innholdet så presist som mulig. Alt dette er sentrale deler som kurset kommer til å ta opp.

Kurset er rettet primært mot deg som vil etter-/videreutdanne deg i oversettelse i språkkombinasjonen norsk-engelsk/-fransk/-spansk eller -tysk. Spesielt kandidater til autorisasjonsprøven i oversettelse med denne språkkombinasjonen vil ha stor nytte av JurDist. I tillegg kan kurset være relevant for deg med språklig og/eller rettsvitenskapelig bakgrunn som ønsker å skaffe deg en tilleggskvalifikasjon.

Kurset ledes av forelesere med lang erfaring innen undervisning, oversettelsesrelatert forskning og til dels med mange års praktisk erfaring i oversettelsesarbeid. De fleste forelesere er ansatt ved NHH, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå

Verdt å vite

  • Neste oppstart er planlagt høsten 2022
  • Studieavgift: kr 15 900  (2020/2021) for hele studiet
    Studieavgiften faktureres i to like deler ved oppstart av hvert semester
  • Opptakskrav: Bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) samt solide ferdigheter i norsk og det valgte fremmedspråk 

Meld din interesse