Hva innebærer deltakelse?

Hva innebærer deltakelse?

Barnehage på VilVite, redigert (1).jpg
I oktober 2018 deltok 300 5-åringer i et lignende forskningsprosjekt i regi av FAIR/NHH ved VilVite. Bilde: Arnatveit barnehage.

Førskolebarn

For førskolebarna vil gjennomføringen av prosjektet være i form av en aktivitetsdag på vitensenteret VilVite sammen med resten av førskolegruppen i barnehagen. Inngang vil være gratis og NHH vil refundere alle reiseutgifter.

På VilVite vil barna få utforske utstillingene og gjøre noen enkle oppgaver utformet som en lek. Oppgavene krever ingen forkunnskaper, og barna vil få hjelp dersom det er noe de ikke forstår. Oppgavene er tilpasset aldersgruppen og programmet er lagt opp for at barna skal ha en spennende og lærerik opplevelse. Alle barna som deltar vil få en liten gave som takk for deres deltakelse. Deltakelse er selvfølgelig helt frivillig for barna.

Som en del av prosjektet vil pedagogisk leder for førskolegruppen svare på et kort spørreskjema med noen bakgrunnsspørsmål om barnehagen og avdelingen. Barnehagelæreren vil ikke få noen spørsmål knyttet til enkeltbarn.

Registerdata

For alle tre alderstrinn (førskolebarn, 5. og 10. trinn) ønsker vi å knytte de innsamlede resultatene i prosjektet til informasjon fra Statistisk sentralbyrå. Vi ønsker å hente informasjon om barnas resultater på skolen, i tillegg til bakgrunnsinformasjon om familien. Disse registerdataene gjør det mulig for oss å undersøke hvordan forskjeller mellom barna påvirker deres senere skoleresultater.

Registerdata gjør det også mulig å finne ut hvilke faktorer som kan forklare disse forskjellene. Dataene vi henter fra Statistisk sentralbyrå vil bli behandlet strengt fortrolig og ingen av forskerne som skal jobbe med dataene vil på noe tidspunkt kunne identifisere deltakerne i datamaterialet.