Personvern i Læring for livet prosjektet

Personvern i Læring for livet prosjektet

"Læring for livet"-prosjektet har blitt vurdert av Norsk senter for forskningsdata (NSD) som har funnet at oppbevaringen av personopplysninger i studien overholder personvernlovgivningen.

Hvordan lagres opplysninger om deltakere
Deltakernes navn, fødselsdato og kontaktopplysninger vil være lagret i kryptert form på en forskningsserver og vil kun være tilgjengelig for en person i administrasjonen. Ved prosjektslutt (senest desember 2033), vil disse opplysningene bli slettet.

Alle personopplysninger vil være erstattet med en kode i datamaterialet slik at forskerne som behandler dataene ikke kan knytte spesifikke opplysninger til deltakerne.

Frivillighet
Deltakelse i "Læring for livet"-prosjektet er frivillig og basert på samtykke. Deltakere kan når som helst trekke seg fra prosjektet uten å oppgi grunn. Deltakere kan be om innsyn i hvilke opplysninger som er samlet inn om seg, og be om å få slettet disse opplysningene om de ønsker det.

Har du spørsmål om hvordan vi ivaretar personvernet? Ta kontakt med personvernombud ved NHH.