Hva innebærer deltakelse?

Hva innebærer deltakelse?

kimberly-farmer-lUaaKCUANVI-unsplash.jpg

8. trinn

Hvordan påvirkes barn av å vokse opp i ulike nabolag og hvordan påvirkes de av vennene sine? Målet med dette prosjektet er å gjøre store fremskritt i forståelsen av ulikheter i skoleprestasjoner, spesielt mellom gutter og jenter, og barn fra forskjellige sosioøkonomiske bakgrunner. Vi ønsker å bidra til utformingen av politikk som sikrer like muligheter for alle barn.

Prosjektet er rettet mot 8. klassinger i hele Norge og gjennomføres i løpet av en skoletime høsten 2024, fulgt opp med nye undersøkelser i 2025 og 2026. Selve undersøkelsen vil bestå av oppgaver, der elevene skal svare på korte spørsmål ved hjelp av PC eller nettbrett. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta, og det vil være veiledning for å løse eventuelle utfordringer som måtte oppstå. Deltagelse er frivillig.

Som en takk vil vi belønne skolen med et gavekort på bøker.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt laeringforlivet@nhh.no

REGISTERDATA

For alle alderstrinn (7. og 8. trinn) ønsker vi å knytte de innsamlede resultatene i prosjektet til informasjon fra Statistisk sentralbyrå. Vi ønsker å hente informasjon om barnas resultater på skolen, i tillegg til bakgrunnsinformasjon om familien. Disse registerdataene gjør det mulig for oss å undersøke hvordan forskjeller mellom barna påvirker deres senere skoleresultater.

Registerdata gjør det også mulig å finne ut hvilke faktorer som kan forklare disse forskjellene. Dataene vi henter fra Statistisk sentralbyrå vil bli behandlet strengt fortrolig og ingen av forskerne som skal jobbe med dataene vil på noe tidspunkt kunne identifisere deltakerne i datamaterialet.