Hva innebærer deltakelse?

Hva innebærer deltakelse?

7 trinn

Dette prosjektet er rettet mot 7. klassinger i hele Norge og gjennomføres i løpet av en skoletime, våren/sommeren 2024. Selve undersøkelsen vil bestå av oppgaver og elevene vil svare på korte spørsmål ved hjelp av PC eller nettbrett. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta, og veiledning vil være tilgjengelig for å løse eventuelle utfordringer som måtte oppstå. Deltagelse er fullstendig frivillig. 

Som en takk for deltakelsen vil alle deltakende elever motta en liten premie. Utvalget av gaver, som for eksempel klistremerker, blyanter og små leker, er nøye tilpasset aldersgruppen. Disse vil bli overrakt i forseglede konvolutter av lærerne noen uker etter prosjektets gjennomføring. 

I tillegg vil vi, på dagen prosjektet utføres, sende ut to korte nettbaserte spørreundersøkelser til en foresatt for hver deltakende elev via SMS – en om morgenen og en etter middag.

Ved eventuelle spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss på: skoleundersøkelse@nhh.no

REGISTERDATA

For alle alderstrinn (7. og 8. trinn) ønsker vi å knytte de innsamlede resultatene i prosjektet til informasjon fra Statistisk sentralbyrå. Vi ønsker å hente informasjon om barnas resultater på skolen, i tillegg til bakgrunnsinformasjon om familien. Disse registerdataene gjør det mulig for oss å undersøke hvordan forskjeller mellom barna påvirker deres senere skoleresultater.

Registerdata gjør det også mulig å finne ut hvilke faktorer som kan forklare disse forskjellene. Dataene vi henter fra Statistisk sentralbyrå vil bli behandlet strengt fortrolig og ingen av forskerne som skal jobbe med dataene vil på noe tidspunkt kunne identifisere deltakerne i datamaterialet.