Hva innebærer deltakelse?

Hva innebærer deltakelse?

Eksperiment, bilde 1 (1).jpg

Tidligere studie ved NHH der 9. klassinger i Bergen deltok.

10. trinn

For elevene på 10. trinn vil prosjektet finne sted en skoletime en ukedag våren 2023. Elevene vil bli bedt om å løse noen oppgaver og svare på noen korte spørsmål på en pc. Deltagelse krever ingen forkunnskaper, og alle deltagere vil få hjelp dersom det er noe de ikke forstår. Deltagelse er selvfølgelig helt frivillig. Elever som ikke ønsker å delta vil følge undervisning med faglærer mens studien pågår.

Elevene vil tjene et mindre pengebeløp som vil bli utbetalt i en lukket konvolutt innen kort tid.

Invitasjon 

Registerdata

For alle tre alderstrinn (førskolebarn, 5. og 10. trinn) ønsker vi å knytte de innsamlede resultatene i prosjektet til informasjon fra Statistisk sentralbyrå. Vi ønsker å hente informasjon om barnas resultater på skolen, i tillegg til bakgrunnsinformasjon om familien. Disse registerdataene gjør det mulig for oss å undersøke hvordan forskjeller mellom barna påvirker deres senere skoleresultater.

Registerdata gjør det også mulig å finne ut hvilke faktorer som kan forklare disse forskjellene. Dataene vi henter fra Statistisk sentralbyrå vil bli behandlet strengt fortrolig og ingen av forskerne som skal jobbe med dataene vil på noe tidspunkt kunne identifisere deltakerne i datamaterialet.