Personvern i Forelderstudien

Personvern i Forelderstudien

Prosjektet har blitt vurdert av Sikt - kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

Persondata vi henter fra deg vil være lagret i en kryptert form på en forskningsserver og vil kun være tilgjengelig for en person i administrasjonen.

Hvordan lagres opplysninger om deltakere

Deltakernes navn, fødselsdato og kontaktopplysninger vil være lagret i kryptert form på en forskningsserver og vil kun være tilgjengelig for en person i administrasjonen. Ved prosjektslutt (senest desember 2025), vil disse opplysningene bli slettet.

Alle personopplysninger vil være erstattet med en kode i datamaterialet slik at forskerne som behandler dataene ikke kan knytte spesifikke opplysninger til deltakerne.

Frivillighet

Det er frivillig å delta i prosjektet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å be om å få dine opplysninger slettet.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til å protestere, be om innsyn, og til retting og sletting av opplysninger vi behandler om deg. Du vil da høre fra oss innen en måned. Vi vil gi deg en god begrunnelse hvis vi mener at du ikke kan identifiseres, eller at rettighetene ikke kan utøves. Du har også rett til å klage til Datatilsynet om hvordan vi behandler dine opplysninger.

Om du ønsker å utøve dine rettigheter, ta kontakt på epost forelderstudien@nhh.no

Har du spørsmål om hvordan vi ivaretar personvernet? Ta kontakt med personvernombud ved NHH.