Bli med på Forelderstudien

Bli med på Forelderstudien

Studien vil se på hvordan foreldre tar beslutninger.

Vi inviterer rundt 6000 foreldre til barn mellom 2-4 år fra barnehager i hele landet til å bli med i studien i løpet av våren 2023.

Har du blitt invitert til å bli med i studien? 
Din deltakelse er viktig for vår forskning! Studien gjennomføres i et digitalt spørreskjema, som du mottar etter at du har bekreftet din deltakelse. 

Personvern

Dine data blir lagret i en kryptert form på en forskningsserver og vil kun være tilgjengelig for én person i administrasjonen. Forelderstudien har blitt vurdert av Norsk senter for forskningsdata (Sikt), som vil sikre behandlingen av persondata.

For mer informasjon om personvern, kontakt personvernombud Monica Øen, personvernombud@nhh.no

Om oss

Forelderstudien ledes av forskere ved FAIR ved Norges Handelshøyskole i samarbeid med Barne- og familiedepartementet, og er finansiert av Norges forskningsråd.

 

Ved spørsmål kontakt:

Epost forelderstudien@nhh.no

Medarbeidere på prosjektet