FAIR is hiring research assistants

18 August 2020 13:30

FAIR is hiring research assistants

FAIR is hiring 2-3 students as research assistants to several research projects

FAIR, Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality, is hiring 2-3 students as research assistants to work on several research projects. 

We are looking for candidates that will be at NHH for both the fall semester 2020 and spring semester 2021. Proficiency in both Norwegian and English is also a requirement. 

If you need more information in English, please contact us at fair@nhh.no with the subject: Forskningsassistenter. The application deadline is 24 August 2020. 

FULL TEXT IN NORWEGIAN:

FAIR, søker 2-3 studenter som kan jobbe med støtte til flere forskningsprosjekter. Vi har behov for kandidater som har ulik kompetanse, som kan starte så snart som mulig, og som kommer til å oppholde seg på NHH både høsten 2020 og våren 2021.

Vi søker kandidater som er selvgående og ansvarsbevisste, som jobber godt på norsk og engelsk, og som kan sette seg inn i nye programvarer dersom det trengs, for eksempel Stata, R, Python eller Qualtrics.

Arbeidsoppgavene vil variere og vil avhenge av den enkeltes kompetanse. Eksempler på aktuelle arbeidsoppgaver er:

  • Støtte til å rekruttering og gjennomføring av et online-eksperiment høsten 2020
  • Støtte til design og programmering av spørreundersøkelser  
  • Dataanalyser med ulike programvarer
  • Innhenting av bakgrunnsinformasjon til prosjekter og digitalisering av dokumenter
  • Annet forefallende arbeid

Arbeidsmengden vil variere, med et estimat på 5-10 timer i uka.

På FAIR er vi opptatte av godt miljø og ønsker at forskningsassistentene skal bli en del av det sosiale miljøet hos oss.

For spørsmål ta kontakt med Aline Bütikofer (aline.butikofer@nhh.no) eller Sissel Jensen (sissel.jensen@nhh.no).

Søknad (søknadsbrev, CV, karakterutskrift, attest) sendes til fair@nhh.no  innen 24. august 2020.