FAIR søker forskningsassistenter til eksperiment

By Ingeborg Korme

18 June 2019 12:36

FAIR søker forskningsassistenter til eksperiment

FAIR, Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality, søker 1-2 studenter som kan jobbe med støtte til et forskningsprosjekt om kjønnsforskjeller i tidlig karriere.

FAIR, Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality, søker 1-2 studenter som kan jobbe med støtte til et forskningsprosjekt om kjønnsforskjeller i tidlig karriere. Vi søker kandidater som kan starte så snart som mulig (og senest 5. august), og som kommer til å oppholde seg på NHH både høsten 2019 og våren 2020.

Vi søker kandidater som er selvgående og ansvarsbevisste, som jobber godt på norsk og engelsk, og som kan sette seg inn i nye programvarer dersom det trengs, for eksempel Stata (eller annen statistikk-software) og Qualtrics.

Arbeidsoppgavene vil bestå av:

  • Innsamling av informasjon (litteraturundersøkelser, nyhetsarkiv, andre kilder)
  • Støtte til gjennomføring av et eksperiment i løpet av høsten 2019
  • Dataanalyser med STATA, R eller Python
  • Støtte til å designe spørreundersøkelser  
  • Annet forefallende arbeid

Arbeidsmengden vil variere, med et estimat på 5-10 timer i uka.

På FAIR er vi opptatte av godt miljø og ønsker at forskningsassistentene skal bli en del av det sosiale miljøet hos oss.

For spørsmål ta kontakt med Sissel Jensen (sissel.jensen@nhh.no). Søknad (søknadsbrev, CV, karakterutskrift, attest) sendes til sissel.jensen@nhh.no innen 26. juni 2019.