Can «nudging»-interventions contribute to long-lasting behavior change?

By Vilde Blomhoff Pedersen

19 January 2019 16:35

Can «nudging»-interventions contribute to long-lasting behavior change?

New paper by Hallgeir Sjåstad (SNF/FAIR Insight Team) and Helge Thorbjørnsen (NHH) in Magma: Can «nudging»-interventions contribute to long-lasting behavior change? The paper is written in Norwegian.

ABSTRACT

Nudging, eller «dulting» på norsk, er en sekkebetegnelse for virkemidler og valgdesign som skal hjelpe folk til å ta bedre beslutninger – som å spise sunnere, spare mer eller forurense mindre. I konsumentatferd observerer vi ofte stor avstand mellom intensjoner og faktisk atferd på disse områdene. Psykologisk forskning viser at holdningskampanjer ofte har dårlig effekt fordi vi allerede vet hva vi burde gjøre – problemet er at selvkontrollen svikter. Vi VET at det hadde vært lurt å spare til en usikker fremtid eller trene regelmessig, men vi klarer ikke å komme i gang. Derfor har nyere studier vist at dulting er langt mer effektivt, for da endres selve valgsituasjonen slik at det blir enklere å ta gode beslutninger. Men er dette nok også på lang sikt? Kan dulting skape varig atferdsendring?

I denne artikkelen ser vi på betydningen av selvkontroll og vaner, og presenterer en modell for varig atferdsendring som har tre faser: 1) forpliktelse, 2) vaneendring, og 3) vedlikehold av vaner. Ved bruk av ulike former for valgarkitektur og fasebaserte dultestrategier drøfter vi hvordan markedsførere som retter seg mot konsumentens langsiktige målsettinger, kan bidra til varig atferdsendring – også når selvkontrollen svikter.1

Read the full paper

Read more published papers from FAIR