Algorithm aversion: An old problem with new implications

By Vilde Blomhoff Pedersen

9 December 2019 16:06

Algorithm aversion: An old problem with new implications

New published paper in Magma by Hallgeir Sjåstad (FAIR Insight Team), titled "Algorithm aversion: An old problem with new implications" (in Norwegian).

ABSTRACT

Nyere utvikling innen kunstig intelligens og maskinlæring tilbyr enorme muligheter, men også betydelige utfordringer. Om bare halvparten av forhåpningene slår til, vil selvlærende algoritmer snart kunne tilby datadrevet beslutningsstøtte på et nivå som verden aldri før har sett. Samtidig er det noe som holder oss tilbake. Psykologisk forskning viser at motstanden mot algoritmer er langt fra ny: Helt siden 1950-tallet har vi latt være å ta i bruk svært enkle modeller for statistisk prediksjon, til tross for en treffsikkerhet som er påviselig bedre enn menneskelige eksperter på en rekke områder. Derfor stoler vi fortsatt på fastlegens magefølelse i helsevesenet og på intervjuerens magefølelse i ansettelsesprosesser, selv i tilfeller hvor en enkel modell kan gjøre en bedre jobb. I denne artikkelen gir jeg en kortfattet oversikt over hvordan folk flest forholder seg til automatiserte beslutningsprosesser, og fire psykologiske faktorer som kan forklare fenomenet algoritme-aversjon: tendensen til å foretrekke en menneskelig vurdering selv når vi vet at en datadrevet algoritme har høyere treffsikkerhet. Disse faktorene omfatter 1) overdreven tillit til menneskelige eksperter, 2) ulik vekting av maskinelle feil over menneskelige feil, 3) sosiale behov, og 4) frykten for tapt individualitet. For å utvikle gode beslutningssystemer som er til mer hjelp enn skade, trengs det nøye tilpasning til disse psykologiske faktorene gjennom systematisk utprøving i kontrollerte eksperimenter. I denne utviklingen er det avgjørende at vi tar hensyn til at brukeren i den andre enden fortsatt er et menneske av kjøtt og blod – med fornuft og følelser, åpenhet og fordommer, og svært stor variasjon i teknologisk kompetanse.

Read the full paper (in Norwegian)

READ MORE PUBLISHED PAPERS FROM FAIR