Rammer i endring

Program 2018
09.00-09.30

Registrering og kaffe

09:30-09:40

Åpning av FOOD 2018

Frode Steen, professor, NHH

09:40-10:00

Øystein Thøgersen, professor og rektor, NHH

 • Makro-Norge – hvor står vi i 2018?
10:00-10:50

Førstetrekksfordeler

Tor W. Andreassen, professor, NHH

 • Står kolonialen igjen på perrongen?

Jo Christian Steigedal, Head of IR Schibsted, og Harald Jacobsen, konserndirektør Schibsted Trykk & Distribusjon

 • Tittel blir annonsert

Thang Manh Tran, leder forretningsutvikling Vipps, DNB

 • ‘Vipps – Først så tok vi Norge så tar vi…’ 

Debatt med innlederne på scenen

10:50-11:10

Kaffepause

11:10-12:20

Kosthold og konkurranse

Pierre Dubois, professor, Toulouse School of Economics

 • Nutrition and competition

Samira Lekhal, seksjonsoverlege, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst

 • Sukker og salt – begge deler svir, eller?

Stein Rømmerud, adm. direktør, Coca-Cola Enterprises Norge AS,

 • Selvregulering bedre enn avgiftspisken for kundene?

Lars Sørgard, direktør, Konkurransetilsynet

 • Er selvregulering og samsnakket industri alltid uproblematisk?

Debatt med innlederne på scenen

12:20-13:20

Minglelunsj

13:20-14:30 

Grensehandel

Richard Friberg, professor, Handelshögskolan i Stockholm og professor II, NHH,

 • Søta bror blir bare søtere?

Niels Hald, direktør i den danske Bryggeriforeningen

 • Afskaffelse af punktafgifter som regulatorisk instrument – den danske case 

Ingvill Størksen, direktør, Virke dagligvare

 • Grenseløs grensehandel – en trussel for norsk næringsliv

Trine Lerum Hjellhaug, adm. direktør, Lerum

 • Sukkersjokket

Debatt med innlederne på scenen

OM FOOD

NHHs årlige konferanse FOOD retter seg mot deg som er sulten på ny kunnskap, enten du jobber i bransjen, i forvaltningen, i politikken eller bare skal ut og handle. Forskere, bransjeeksperter og sentrale bransjeaktører gir deg en bedre forståelse for utviklingen i verdikjeden for mat og konkurransesituasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og diskuterer fremtidsutsikter for dagligvarehandelen.

Spørsmål? Kontakt konferansekoordinator Anne Liv Scrase

Video fra FOOD 2017

PROGRAMKOMITÉ FOOD 2018

 • Runar Hollevik, konsernsjef NorgesGruppen ASA
 • Stein Rømmerud, adm. dir. Coca-Cola Enterprises Norge AS
 • Nina Skage, direktør for fundraising NHH
 • Frode Steen, professor NHH
 • Geir Inge Stokke, konsernsjef Coop Norge
 • Erik Volden, konsernsjef Kavli Holding AS