Ny dato og sted

Velkommen til konferanse i september

Covid-19-pandemien innebar at vi flyttet FOOD 2021 fra mars til juni. Etter å ha vurdert situasjonen på nytt, har vi nå besluttet å flytte konferansen helt frem til 16. september.

Hvorfor? FOOD er langt mer enn foredrag og diskusjoner på scene og med publikum – det er en møteplass for bransje, forskere og myndigheter.  Dette krever at vi fysisk kan møtes.

Konferansen finner sted på Clarion Hotel The HUB, og ved å skyve den til september, håper vi som tidligere år å samle bransjen til gode diskusjoner om matvaremarkedet, kjeder produsenter og konsumenter med innlegg fra bransjespesialister, forskere, og myndigheter

Det er mye spennende som pågår i bransjen, både når det gjelder mer strukturelle problemstillinger som eksempelvis problematiseres i dagligvaremeldingen, og utfordringer og endringer som følger i kjølvannet av pandemien vi fremdeles er inne i.

Vi planlegger for et program som adresserer både kort- og langsiktige problemstillinger, og gleder oss til å møte dere i september. Hold av datoen, så får dere vite mer etter hvert, inkludert opplysninger om påmelding.

Ellers publiseres det som før ukentlig nyheter på FOODs hjemmeside om matvarebransjen og verden utenfor Norge – følg oss! 

OM FOOD

NHHs årlige konferanse FOOD retter seg mot deg som er sulten på ny kunnskap, enten du jobber i bransjen, i forvaltningen, i politikken eller bare skal ut og handle. Forskere, bransjeeksperter og sentrale bransjeaktører gir deg en bedre forståelse for utviklingen i verdikjeden for mat og konkurransesituasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og diskuterer fremtidsutsikter for dagligvarehandelen.

Spørsmål? Kontakt konferansekoordinator Anne Liv Scrase

PROGRAMKOMITÉ FOOD 2021

  • Runar Hollevik, konsernsjef NorgesGruppen ASA
  • Tom Kristiansen, konsernsjef Rema 1000
  • Anne Marit Panengstuen, konsernsjef, Nortura
  • Frode Steen, leder FOOD, professor NHH
  • Geir Inge Stokke, konsernsjef Coop Norge
  • Therese Sverdrup, prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid, NHH
  • Erik Volden, Senior Advisor, BCG

Slik behandler vi personopplysninger i forbindelse med FOOD-konferansen (PDF 229 kb)

Saker fra Food 2019

Daglegvarebransjen må tenke berekraft

Regjeringa vil sikre økt konkurranse ved å styrke handhevinga av konkurranselova i daglegvarebransjen. – Vi har for få utfordrarar og konkurrentar, sa næringsministeren på Food-konferansen.