Rammer i endring

Program 2018
09.00-09.30

Registrering og kaffe

09:30-09:40

Åpning av FOOD 2018

Frode Steen, professor, NHH

FOOD 2015 Surveygjennomgang (PDF 576 kb)

09:40-10:00

Øystein Thøgersen, professor og rektor, NHH

Makro-Norge – hvor står vi i 2018? (PDF 2.2MB)

10:00-10:50

Førstetrekksfordeler

Tor W. Andreassen, professor, NHH

Står kolonialen igjen på perrongen? (PDF 2,2MB)

Harald Jacobsen, konserndirektør Schibsted Trykk & Distribusjon

  • Schibsted - fra Aftenposten til Finn til global digital kjempe 

Thang Manh Tran, leder forretningsutvikling Vipps, DNB

‘Vipps – Først så tok vi Norge så tar vi…’  (PDF 1.2MB)

Debatt med innlederne på scenen

10:50-11:10

Kaffepause

11:10-12:20

Kosthold og konkurranse

Pierre Dubois, professor, Toulouse School of Economics

Nutrition and competition (PDF 1MB)

Samira Lekhal, seksjonsoverlege, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst

Sukker og salt – begge deler svir, eller? (PDF 1.4MB)

Stein Rømmerud, adm. direktør, Coca-Cola Enterprises Norge AS

Selvregulering bedre enn avgiftspisken for kundene? (PDF 1MB)

Lars Sørgard, direktør, Konkurransetilsynet

Er selvregulering og samsnakket industri alltid uproblematisk? (PDF 1MB)

Debatt med innlederne på scenen

12:20-13:20

Minglelunsj

13:20-14:30 

Grensehandel

Richard Friberg, professor, Handelshögskolan i Stockholm og professor II, NHH

Søta bror blir bare søtere? (PDF 1.1MB)

Niels Hald, direktør i den danske Bryggeriforeningen

  • Afskaffelse af punktafgifter som regulatorisk instrument – den danske case 

Ingvill Størksen, direktør, Virke dagligvare

Grenseløs grensehandel – en trussel for norsk næringsliv (PDF 1MB)

Trine Lerum Hjellhaug, adm. direktør, Lerum

Sukkersjokket (PDF 1.7MB)

Debatt med innlederne på scenen

FOOD 2018 DELTAKERLISTE (PDF 86KB)

OM FOOD

NHHs årlige konferanse FOOD retter seg mot deg som er sulten på ny kunnskap, enten du jobber i bransjen, i forvaltningen, i politikken eller bare skal ut og handle. Forskere, bransjeeksperter og sentrale bransjeaktører gir deg en bedre forståelse for utviklingen i verdikjeden for mat og konkurransesituasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og diskuterer fremtidsutsikter for dagligvarehandelen.

Spørsmål? Kontakt konferansekoordinator Anne Liv Scrase

Video fra FOOD 2017

PROGRAMKOMITÉ FOOD 2018

  • Runar Hollevik, konsernsjef NorgesGruppen ASA
  • Stein Rømmerud, adm. dir. Coca-Cola Enterprises Norge AS
  • Nina Skage, direktør for fundraising NHH
  • Frode Steen, professor NHH
  • Geir Inge Stokke, konsernsjef Coop Norge
  • Erik Volden, konsernsjef Kavli Holding AS