Calendar

NHH-Symposiet 2017 Keeping up with the millenials

Millenniumsgenerasjonen skal lede Norge i framtiden, og de har klare meninger om hvilken vei de vil ta. Hvordan må samfunnet endres for å takle morgendagens utfordringer? Hvordan skal utdanning tilpasse fremtidens behov i stedet for fortidens tradisjoner? Bli med i debatten under Europas største stundetdrevne næringslivskonferanse.

Thore Johnsen turned 70 Open reception

Professor Thore Johnsen turned 70 on 22 December 2016 and has just become a professor emeritus. To mark this occasion and Thore’s lifetime contributions to NHH, we invite you to an open reception at Stupet.

Disputas Pedro Patino Garcia

Pedro Patino Garcia disputerer for doktorgraden ved NHH 3. februar 2017 med avhandlingen «Description and representation in language resources of Spanish and English specialized collocations from Free Trade Agreements».

10-11 January, 21-22 February Basic Pedagogical Training

The course is comprised of two sessions plus coursework before the course and in the interim. Both sessions take place over two days. This will alternate between short talks, group discussion and participant presentations. Between the sessions the participants shall register and reflect over own teaching practice. This shall be reported during the second session.

Seminar Likestillingskompetanse i lederstillinger

Alle vitenskapelig ansatte ved NHH inviteres til seminar om likestillingskompetanse i lederstillinger. Foredragsholder er professor Anna Wahl ved KTH i Stockholm. Paneldebatt. Ordstyrer er Hilde Sandvik, sjefsredaktør i Broen XYZ (tidligere politisk redaktør i BT). Mer informasjon kommer. Kontakt: Ingebjørg Tyssedal i Forskningsadministrativ avdeling. Seminaret holdes på engelsk.

Agnar Sandmo Lecture on Public Policy

Professor Agnar Sandmo retired at the age of 70 on 9 January 2008. In order to mark Sandmo’s long contribution to the field, as well as his international standing NHH has established two annual institutions: Sandmo Lecture on Public Policy and Sandmo Junior Visiting Fellowship in Public Policy.

Vårkonferansen 2017 Digitalisering nå!

Digitalisering er her. Forretningsmodeller og markedstilbud er i endring. Arbeidskraft frigjøres til nye oppgaver. Innovasjon og entreprenørskap kan øke verdiskapningen og gi et bedre samfunn. Hvilke muligheter gir dette virksomheter i privat og offentlig sektor? Hva kan skapes i samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljø?

7th International Conference on Logistics and Maritime Systems

We are pleased to invite you to attend and participate in the 7th International Conference on Logistics and Maritime Systems. The aim of this conference is to provide a forum for participants from universities and related industries to exchange ideas on the latest technical, operational, economic and sustainability developments in container and bulk logistics and their related maritime systems.

← Previous events
Show only