Tony Harr

Førstekonsulent Tony Harr

E-post
Tony.Harr@nhh.no
Telefon
+47 55 95 90 80
Institutt
Fagspråk og interkulturell kommunikasjon
Ansvar
Studentassistenter Rekvisisjoner Konferanser Workshops Seminarer Disputaser