NHH Alumni

NHH Alumni

Foto: Siv Dolmen

Kjære Alumni!

NHH ønsker alle alumni god sommer.

Vi holder på å endre alumnisystemet vårt. Informasjon om nytt system legges ut etter sommerferien.

Meld deg inn i NHH Alumni