NHH Alumni

NHH Alumni er et faglig og sosialt nettverk for alle som har tatt en utdanning på NHH.

Vi implememnterer ny innmeldingsportal. Innmelding vil åpne igjen snart. Du kan ta kontakt med oss på alumni@nhh.no for spørsmål og innmeldinger.

Telefon +47 55 95 96 11
E-post alumni@nhh.no