NHH-artikkel årets beste

NHH Av Hallvard Lyssand

15. november 2017 12:11

Ingenting er så interessant som artikler som slår bena under etablerte sannheter, som rister i fordommer og som forklarer det vi tror vi vet på nye måter (...)

Frå grunngjevinga for Årets artikkel 2017 på forskning.no

NHH-artikkel årets beste

Forskning.no har kåra NHH-artikkelen «Nei, nordmenn er ikke uhøflige» av Sigrid Folkestad til den beste på nettstaden i 2017.

«Ingenting er så interessante som artikler som slår bena under på etablerte sannheter, som rister i fordommer og som forklarer det vi tror vi vet på nye måter» skriv forskning.no i grunngjevinga for kåringa av årets artikkel.

Artikkelen er skrive av Sigrid Folkestad, som er redaktør i forskingsmagasinet NHH Bulletin, og handlar om arbeidet til språkforskar Kristin Rygg ved NHHs Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.

Utgangspunktet er Ryggs forskingsartikkel «Typical Norwegian to be impolite. Impoliteness to whom?» som er akseptert for publisering i Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice.

Frå nysgjerrig til klok

Folkestad får ros for å gjera artikkelen svært lesverdig og tilgjengeleg for mange gjennom gode forklaringar og døme.

"(...) hun lager sin egen aktualitetsknagg og starter med et utsagn vi stusser på, fortsetter med beskrivelser vi kjenner oss godt igjen i og tar oss elegant gjennom forskerens analyser. Slik blir vi nysgjerrig i toppen og klokere i bunnen," heiter det i grunngjevinga frå forskning.no-redaksjonen.

Saka er lest nesten 26000 gonger sidan han vart publisert på forsking.no i februar 2017, og får framleis nye lesarar.

Les «Nei, nordmenn er ikke uhøflige» på forskning.no

Les fleire forskningssaker frå NHH