sunn omstilling av norsk økonomi

siv jensen
– Oljeeventyret er ikke over. Den som skal slukke lyset på norsk sokkel er ikke født ennå, som oljeminister Tord Lien sier. Vi må ikke la oljen ligge, sa finansminister Siv Jensen, som denne uken kom til NHH på fagseminar om Perspektivmeldingen 2017. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Sigrid Folkestad

13. september 2016 15:09

(oppdatert: 13. september 2016 17:01)

sunn omstilling av norsk økonomi

Etter 50 gode år på olje, skal landet omstilles. Hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris var tema da Finansdepartementet med Siv Jensen i spissen møtte NHHs økonomer.

– Norge hadde produksjonstopp i 2004, og siden 2014 er oljeprisen halvert. Det er klart at vi ikke er ute etter midlertidige løsninger, men permanent endring, sa finansminister Siv Jensen på seminaret på NHH denne uken.

Til våren legger regjeringen fram en ny perspektivmelding. Hensikten med Perspektivmeldingen 2017 er å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene.

Som en del av arbeidet med meldingen, arrangerer Finansdepartementet fire seminarer.

perspektivmelding panel
Foredragsholdere: Professor Kjell G. Salvanes (fra venstre), førsteamanuensis Trond E. Døskeland, Ragnhild J. Fresvik, konserndirektør i Sparebanken Vest, professor Øystein Thøgersen og Ingvild Wold Strømsheim, prosjektleder for Perspektivmeldingen 2017. Foto: Helge Skodvin

Det fjerde og siste seminaret, i regi av Bergen Næringsråd og NHH, haddet tittelen «Hvordan kan norsk økonomi møte lavere oljepris?».

Marit Warncke, adm.dir. i Bergen Næringsråd.
Marit Warncke, adm.dir. i Bergen Næringsråd snakket om "Utsikter for næringslivet på Vestlandet".

For oljenæringen og leverandører til sektoren har lave oljepriser vært dramatisk. Mange frykter også smitteeffekter i de mest utsatte regionene. På den andre siden har lave oljepriser satt fart i omstillingsdebatt og entreprenørskap, slik DN nylig beskrev gründerstemningen ved NHH.

knut kjær
Knut N. Kjær, Trient Asset Management og FSN Capital og sjef for Oljefondet (1998 til 2007) hold foredrag om "Omstillingsutfordringer i et langsiktig globalt perspektiv" Foto: Helge Skodvin

– Vi snakker likevel ikke om næringens snarlige død. Oljeeventyret er ikke over. Den som skal slukke lyset på norsk sokkel er ikke født ennå, som oljeminister Tord Lien sier. Vi må ikke la oljen ligge, sa Siv Jensen, som gjentok regjeringens mål om å holde høyt tempo i tildeling av nye områder for petroleumsaktivitet.

janbu fresvik
Ragnhild J. Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest og utdannet ved NHH, holdt foredraget "Konsekvenser for næringslivet på Vestlandet av omstillingen som nå skjer og skal skje".

NHH-forskere, pressefolk, næringsliv og politikere drøftet følgende punkter i løpet av dagen:

  • Hvilke omstillinger kreves i norsk arbeids- og næringsliv?
  • Hvor omfattende vil de bli, og hvor alvorlige er utfordringene?
  • Hva er de beste politikkvirkemidlene for å fremme omstilling?
  • Hvordan bør lavere oljepriser møtes i den økonomiske politikken?
  • Hvordan kan skattepolitikken fremme omstilling og vekst, og bør vi bruke finansielle strategier for å sikre oss mot en varig lav oljepris?